Thủ Thuật Excel

Cách vẽ biểu đồ tròn trong Excel

Cách vẽ biểu đồ tròn trong Excel

Khi làm báo cáo liên quan đến số liệu thì dùng biểu đồ là cách biểu thị số liệu tối ưu nhất, đặc biệt là biểu đồ hình tròn cho số liệu phần trăm.

Cách khóa Sheet trong Excel

Cách khóa Sheet trong Excel

Khi chúng ta chia sẻ những file Excel để cho người khác sử dụng thì vấn ngại lớn nhất đó là sợ người khác làm hỏng file Excel, thay đổi các nội dung.

Cách khắc phục lỗi ngày tháng trong Excel bị đảo lộn

Cách khắc phục lỗi ngày tháng trong Excel bị đảo lộn

Thói quen về cách sắp xếp thứ tự về ngày-tháng của Việt Nam khác với các nước sử dụng tiếng Anh. Vì vậy khi sử dụng Office ngôn ngữ tiếng Anh, sẽ sảy ra trường hợp ngày tháng trong Excel bị đảo lộn.