Cách làm chữ cong trong Word

Cách làm chữ cong trong Word

Khi thiết kế trang bìa tài liệu, hay thiết kế hình ảnh trên Word... thì kiểu chữ cong, chữ tạo thành vòng tròn trong Word cũng được sử dụng rất nhiều.