Cách vẽ biểu đồ trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Khi chúng ta làm việc với file Excel thì chúng ta sẽ thường vẽ biểu đồ để trình bày các dữ liệu một cách khoa học và dễ dàng theo dõi hơn. Trong bài viết này, Thủ thuật 123 sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ cơ bản trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019.

Cách vẽ biểu đồ trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019

1. Cách vẽ biểu đồ trong Excel 2010

Bước 1: Các bạn tiến hành chọn Insert -> Column và chọn biểu đồ mình muốn sử dụng.

Chọn Column và chọn biểu đồ mà bạn muốn sử dụng

Ngoài ra, các bạn có thể chọn Bar, Pie, Line, Ares,… để chọn các kiểu biểu đồ khác.

Bước 2: Lúc này, biểu đồ của chúng ta chưa có dữ liệu gì và sẽ hiển thị như dưới. Các bạn Click chuột phải vào biểu đồ và chọn Select Data để chọn dữ liệu cho biểu đồ.

Chọn Select Data để chọn dữ liệu cho biểu đồ

Bước 3: Sau đó, các bạn kéo chuột tạo một vùng chọn dữ liệu đầu vào. Sau khi chọn dữ liệu đầu vào xong, các bạn nhấn OK để thêm dữ liệu vào bảng.

Kéo chuột tạo vùng chọn dữ liệu đầu vào

Như vậy, các bạn đã tiến hành vẽ biểu đồ thành công trong Excel 2010.

Kết quả với Excel 2010

2. Cách vẽ biểu đồ trong Excel 2013

Bước 1: Các bạn tiến hành chọn Insert -> Recommended Charts và chọn biểu đồ mình muốn sử dụng.

Chọn Recommended Charts và chọn biểu đồ mình muốn sử dụng

Bước 2: Sau đó, các bạn tiến hành chọn dạng biểu đồ mà các bạn muốn vẽ.

Tiến hành chọn dạng biểu đồ mà các bạn muốn vẽ

Bước 3: Sau khi tạo biểu đồ xong, các bạn có thể chọn Design để thay đổi màu sắc, hiển thị của biểu đồ.

Chọn Design để thay đổi màu sắc hiển thị của biểu đồ

Bước 4: Các bạn có thể chọn Changer Colors để thay đổi màu sắc cho biểu đồ.

Chọn Changer Colors để thay đổi màu sắc cho biểu đồ

Bước 5: Thẻ Quick Layout sẽ cho phép các bạn thay đổi bố cục hiển thị của biểu đồ.

Thẻ Quick Layout sẽ cho phép các bạn thay đổi bố cục hiển thị của biểu đồ

Bước 6: Nếu các bạn muốn thêm nội dung cho biểu đồ các bạn hãy chọn Add Chart Element để thêm các nội dung vào biểu đồ.

Chọn Add Chart Element để thêm các nội dung vào biểu đồ

3. Cách vẽ biểu đồ trong Excel 2016, 2019

Bước 1: Các bạn tiến hành chọn Insert -> Recommended Charts và chọn biểu đồ mình muốn sử dụng.

Chọn biểu đồ bạn muốn sử dụng

Bước 2: Sau đó, các bạn tiến hành chọn dạng biểu đồ mà các bạn muốn vẽ.

Chọn dạng biểu đồ bạn muốn vẽ

Bước 3: Sau khi tạo biểu đồ xong, các bạn có thể chọn Design để thay đổi màu sắc, hiển thị của biểu đồ.

Chọn thẻ Design để thay đồi màu sắc, hiển thị của biểu đồ

Bước 4: Các bạn có thể chọn Change Colors để thay đổi màu sắc cho biểu đồ.

Chọn Change Colors để thay đổi màu sắc cho biểu đồ

Bước 6: Nếu các bạn muốn thêm nội dung cho biểu đồ các bạn hãy chọn Add Chart Element để thêm các nội dung vào biểu đồ.

Nếu các bạn muốn thêm nội dung cho biểu đồ các bạn hãy chọn Add Chart Element

Trong bài viết này, Thủ thuật 123 đã hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ trong Excel 2010, 2013, 2016 và 2019. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận