Cách xóa dòng kẻ trong Excel - Xóa đường kẻ ô ngang, dọc trong Excel

Cách xóa dòng kẻ trong Excel Xóa đường kẻ ô ngang dọc trong Excel

Dòng kẻ ngang dọc chia cách các ô hay còn gọi là đường lưới (Gridlines) là đường kẻ mặc định trong phần mềm Excel để cho người sử dụng phân chia vị trí của ô. Tuy nhiên đường lưới nhiều lúc gây khó chịu và rối mắt cho người sử dụng. Có nhiều cách để ẩn, hiện đường lưới này, các bạn tham khảo bài viết sau đây của Thủ Thuật 123 nhé.

Ẩn, hiện đường lưới Gridlines bằng lệnh View

Excel có công cụ lựa chọn dể bạn ẩn hiện đường lưới Grinlines cho toàn bộ worksheet của Excel. Bạn cài đặt theo các cách sau.

Cách 1: Bạn vào thẻ Page Layout (1) => chọn dấu tích ở mục View Gridlines (2) để hiện đường lưới và bỏ chọn nếu muốn ẩn đường lưới.

Tích View Gridlines

Cách 2: Chọn thẻ View (1) => chọn dấu tích ở mục Gridlines (2) để hiện đường lưới và bỏ chọn nếu muốn ẩn đường lưới.

Tích Gridlines

Chỉnh cài đặt Options của Excel để xóa đường lưới, cài đặt mầu đường lưới

Để chỉnh mầu cho đường lưới của Excel, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào File, chọn  Options của Excel.

Chọn Options

Bước 2: Chọn mục Advanced (1). Sử dụng thanh trượt tìm mục Display options for this worksheet (2). Chọn Worksheet mà bạn muốn cài đặt (3). Chọn dấu tích ở mục Show Gridlines (4) để hiện đường lưới và bỏ chọn nếu muốn ẩn đường lưới. Để chọn mầu cho đường lưới thì bạn phải nhớ chọn mục tích Show Gridlines, rồi chọn mầu ở mục Gridlines color (5). Sau khi chọn xong mầu mà bạn thích, bạn nhấn nút OK (6) để cài đặt và quay trở lại Worksheet.

Chọn mục Advanced

Hình ảnh dưới là Thủ Thuật 123 đã đổi đường lưới của Sheet Doanh Thu sang mầu đỏ.

Đổi đường lưới của Sheet Doanh Thu sang màu đỏ

Sử dụng công cụ Fill để ẩn hiện đường lưới các ô đã chọn

Thay vì muốn bỏ chọn đường lưới cho toàn bộ bảng tính, bạn chỉ muốn ẩn đường lưới cho một số ô mà bạn cần. Vậy bạn có thể sử dụng công cụ Fill (bôi mầu) các ô mầu trắng. Ví dụ bạn có bảng tính sau và cần ẩn đường lưới cho các ô từ A3:F12.

Bảng tính

Bạn chọn (bôi đen) vùng cần ẩn => trên thẻ Home (1) => nhấn vào mũi tiên của biểu tượng Fill (2) và chọn mầu trắng (White) (3).

Chọn màu trắng White

=> Kết quả là những ô được chọn được bôi nền trắng và các đường lưới sẽ bị ẩn đi.

Kết quả là những ô chọn được bôi nền trắng và các đường lưới sẽ bị ẩn đi

Để hiện lại dòng kẻ lưới, bạn làm theo các bước ở trên và thay vì bôi mầu nền trắng bạn chọn No Fill. Bảng tính sẽ trở về như mặc định ban đầu.

Chọn No Fill

Bài viết này Thủ Thuật 123 đã hướng dẫn bạn cách ẩn, hiện và đổi mầu dòng kẻ ngang dọc trong Excel (hay còn gọi là đường lưới Gridlines). Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận