Thủ Thuật Giáo Dục

Cách tính chu vi tam giác

Cách tính chu vi tam giác

Để tính chu vi một hình nào đó rất đơn giản, chúng ta chỉ việc cộng tổng tất cả độ dài các cạnh của nó lại là xong, trừ hình tròn. Vì vậy các công thức tính chu vi rất dễ nhớ.

Cách tính chu vi hình chữ nhật

Cách tính chu vi hình chữ nhật

Có thể nói hình chữ nhật là hình chúng ta bắt gặp nhiều nhất trong cuộc sống, chính vì vậy các công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật cũng được áp dụng thực tế rất nhiều, nhất là trong các ngành thiết kế, xây dựng…v.v.

Cách tính chu vi hình tròn

Cách tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn là một trong những công thức mà chúng ta đã được học từ nhỏ và áp dụng trong cuộc sống khá nhiều.

Cách tính diện tích hình vuông

Cách tính diện tích hình vuông

Có thể nói công thức tính diện tích hình vuông là một trong những công thức dễ nhớ và đơn giản nhất, bạn cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật để tính diện tích hình vông.

Cách tính diện tích hình thoi

Cách tính diện tích hình thoi

Hình thoi là hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, ngoài ra còn có các tính chất khác đó là 2 góc đối bằng nhau, 2 đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường đồng thời là đường phân giác của mỗi góc.