Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

Bạn đang là học sinh nhưng bạn lại chưa biết tính điểm trung bình môn hoặc còn rất mơ hồ. Để giải đáp thắc mắc này của các bạn, ThuThuat123 xin chia sẻ đến bạn cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT trong học kỳ và cả năm học để các bạn có thể theo dõi lực học của bản thân.

Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

1. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ

Để tính được điểm trung bình môn, các bạn phải quan tâm tới các điểm sau:

  • Các bài kiểm tra thường xuyên sẽ được nhân hệ số 1 bao gồm điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút.
  • Các bài kiểm tra định kỳ hay còn được gọi là bài kiểm tra 1 tiết sẽ được nhân hệ số 2. Có môn có thể có nhiều hơn 1 bài kiểm tra 1 tiết.
  • Kiểm tra cuối học kỳ là bài kiểm tra quan trọng nhất nên được nhân hệ số 3.

Theo thông tư của bộ giáo dục, diểm trung bình một môn sẽ được tính như sau:

\({ĐTB}{_{mbk}} = \frac{{{TĐKT_{tx}} + 2.{TĐKT_{đk}} + 3.{ĐKT_{hk}}}}{{{Số bài KT_{tx}} + 2.{Số bài KT_{đk}} + 3}}\)

Trong đó:

\({TĐKT_{tx}}\): Tổng điểm kiểm tra thường xuyên

\({TĐTK_{đk}}\): Tổng điểm kiểm tra định kỳ

\({ĐTK_{hk}}\): Điểm kiểm tra cuối kỳ

Ví dụ: Môn Toán của bạn có điểm thường xuyên (điểm miệng, kiểm tra 15 phút) là 8, 9, 9; điểm kiểm tra 1 tiết là 9, 8 và điểm kiểm tra học kỳ là 8.

Điểm trung bình môn của học sinh đó sẽ là:

\({ĐTB_{mhk}} = \frac{{8 + 9 + 9 + (9 + 8).2 + 8.3}}{{10}} = 8,4\)

Vậy điểm trung bình môn Toán của học sinh đó là 8.4

2. Cách tính điểm trung bình môn cả năm

Điểm trung bình môn cả năm là điểm trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ 1 và điểm trung bình môn học kỳ 2. Điểm trung bình môn học kỳ 2 sẽ được nhân hệ số 2.

\({ĐTB_{mcn}} = \frac{{{ĐTB_{mhk1}} + 2.{ĐTB_{mhk2}}}}{3}\)

Ví dụ: Môn Văn bạn có điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2 lần lượt là 7.5 và 7.8.

Điểm trung bình cả năm môn văn = \(\frac{{7,5 + 7,8.2}}{3} = 7,7\)

Lưu ý: Điểm trung bình sẽ là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Trên đây là cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn đã biết cách tự tính điểm trung bình môn cho mình mà không phải nhờ bất cứ ai tính hộ. Chúc các bạn đạt thành tích cao trong học tập!

Viết bình luận