Hàm Random (RAND) trong Excel - Cách sử dụng và ví dụ minh họa

Hàm RANDOM trong Excel

Hàm RAND là một trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Để hiểu rõ hơn về hàm này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của ThuThuat123.com.

1. Công dụng của hàm RAND

Hàm RAND là hàm được sử dụng để lấy bất kỳ một con số trong khoảng từ 0 cho đến 1. Có nghĩa là nếu kết quả của hàm RAND là x thì 0<x<1.

2. Cách dùng của hàm RAND

Công thức: =RAND()

Trong đó:

Chúng ta không cần phải cho tham số vào trong dấu ngoặc bởi vì hàm RAND vốn chỉ là một hàm lấy số độc lập nên nó không cần tham số.

3. Ví dụ về hàm RAND

Hàm RAND được tạo ra để lấy ngẫu nhiên một số từ 0 đến 1 và nó có thể là bất kỳ số nào trong khoảng đó.

Hàm RAND được tạo ra để lấy ngẫu nhiên một số từ 0 đến 1 và nó có thể là bất kỳ số nào trong khoảng đó

Khi bạn copy hàm xuống bên dưới các bạn có thể thấy rất nhiều kết quả ngẫu nhiên khác biệt của những con số nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

Ngẫu nhiên khác biệt của những con số nằm trong khoảng từ 0 đến 1

Ta còn có thể sử dụng hàm RAND để lấy mẫu ngẫu nhiên một số nằm trong khoảng từ 0 cho đến một số bất kỳ. Để làm được điều này thì ta cần phải có công thức hàm RAND nhân với số bất kỳ đó.

Ví dụ ta muốn tìm một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 10 thì sẽ có công thức sau:=RAND()*10

Tìm một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 10

Bạn copy công thức này xuống các dòng dưới cũng sẽ thấy các con số ngẫu nhiên khác được lấy mẫu:

Copy công thức xuống các dòng dưới

Còn nếu bạn muốn lấy mẫu ngẫu nhiên một số nằm trong một khoảng xác định từ A tới B (trong đó A>B) thì các bạn cần phải viết hàm theo công thức: =A + RAND()*(B-A)

Ví dụ như ta muốn số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 10 đến 100 thì có công thức sau: =10+RAND()*(100-10)

Số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 10 đến 100

Copy công thức xuống các hàng dưới để có những con số ngẫu nhiên khác nằm trong khoảng từ 10 đến 100.

Copy công thức xuống các hàng dưới

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm RAND trong Excel và cách dùng hàm RAND của ThuThuat123.com. Chúc các bạn có thể vận dụng thành thạo hàm RAND vào trong các ứng dụng thực tế.

Viết bình luận