Hàm MATCH trong Excel - Cách sử dụng hàm MATCH và ví dụ cụ thể

Hàm MATCH là hàm có chức năng tìm số thứ tự của một giá trị trong một vùng dữ liệu mà bạn chọn. Đây là một hàm được dùng khá phổ biến trong Excel, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dùng nếu mới sử dụng Excel. Chính vì vậy ở bài viết này ThuThuat123.com sẽ giới thiệu đến các bạn hàm MATCH và hướng dẫn các bạn sử dụng thông qua các ví dụ cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM MATCH TRONG EXCEL VÀ CÁC VÍ DỤ CỤ THỂ

1. Cú pháp hàm MATCH

MATCH (Lookup_Value, Lookup_array, [Match_type])

Trong đó:

Lookup_Value: Giá trị cần tìm kiếm.

+ Lookup_array: Mảng chứa giá trị cần tìm.

Match_type: Kiểu tìm kiếm. Có 3 kiểu tìm kiếm:

- Tìm kiếm giá trị nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm khi match_type =1 (les than).

- Tìm kiếm giá trị đúng bằng giá trị cần tìm kiếm khi match_type =0 (Exact match).

- Tìm kiếm giá trị lớn hơn giá trị cần tìm kiếm khi match_type = -1 (Greater than).

Lưu ý:

  • Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng trong lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b",{"a","b","c"},0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng {"a","b","c"}.
  • Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản.
  • Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.
  • Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện  — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số giá trị tìm kiếm. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

 2. Cách dùng và ví dụ về hàm MATCH

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu sau, yêu cầu tìm vị trí của giá trị 45 trong cột số lượng.

Ta sẽ áp dụng hàm sau:

=MATCH(45,B3:B10,0)

Trong đó: 45 là giá trị tìm kiếm. B3:B10 là vùng giá trị chúng ta sẽ tìm bắt đầu từ B3 đến B10. 0 là kiểu tìm kiếm chính xác.

Kết quả trả về bằng 4 như hình dưới:

hàm MATCH trong Excel - cách dùng và ví dụ cụ thể

Thông thường hàm MATCH sẽ được kết hợp với hàm INDEX để sử dụng một cách linh hoạt hơn tượng tự như hàm VLOOKUP. Thậm trí sự kết hợp của hàm MATCH và hàm INDEX còn có nhiều ưu điểm hơn so với sử dụng hàm VLOOKUP.

Trên đây là bài hướng dẫn cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, hy vọng với các ví dụ cụ thể trên cách bạn có thể sử dụng hàm này một cách thành thạo Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận