Hàm TODAY trong Excel - Cách sử dụng và ví dụ minh họa

Hàm Today trong Excel

Cấu trúc hàm =Today()

Hàm Today không có đối số trong dấu ngoặc đơn ().

Hàm Today trả về ngày tháng năm hiện hành tại thời điểm bạn mở cửa sổ làm việc (file excel). Ví dụ hôm nay là ngày 06/12/2019, hàm =Today() sẽ trả về kết quả 06/12/2019.

Ứng dụng của hàm Today

Hàm Today được dùng khi bạn cần hiển thị thời gian tự động tại thời điểm trong một trang tính bất kì khi bạn mở cửa số đó làm việc.

Ví dụ:

Ứng dụng hàm Today

Dùng hàm Today kết hợp với hàm Year để tìm tuổi của một người tính đến thời điểm hiện tại.

Dùng hàm Today kết hợp với hàm Year để tìm tuổi của một người

Ngoài ra còn rất nhiều cách kết hợp hàm Today để tính toán các khoản thời gian. Bạn có thể tham khảo một số ví dụ dưới mà Thủ thuật giới thiệu cho bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận