Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR là một trong những loại hàm logic của Excel giúp các bạn tra cứu mảng dữ liệu với một hoặc rất nhiều điều kiện khác nhau. ThuThuat123.com sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm OR và vận dụng nó trong các ví dụ thực tế.

Cách dùng hàm OR trong Excel

1. Công dụng của hàm

Hàm OR sẽ giúp bạn kiểm tra tính đúng sai của hàng loạt giá trị logic được bạn đưa vào trong hàm.

Trong hàng loạt giá trị logic đó nếu chỉ cần có một giá trị logic là đúng thì hàm OR sẽ trả về kết quả TRUE (nghĩa là đúng) còn nếu tất cả giá trị logic đều sai thì hàm OR sẽ trả về kết quả FALSE (nghĩa là sai).

Hàm OR ít khi được sử dụng tách biệt một mình trong thực tế. Người ta thường dùng kết hợp hàm OR với một số hàm khác như hàm IF hay hàm AND để có thể đạt được mục đích mong muốn.

2. Cách dùng của hàm

Công thức: =OR(giá trị logic 1, giá trị logic 2, giá trị logic 3,… giá trị logic n)

Trong đó:

Các tham số của hàm OR chỉ là các giá trị logic khác nhau và bắt buộc phải có một giá trị logic để hình thành hàm.

3. Ví dụ về hàm OR

Hãy cùng nhìn vào ví dụ dưới đây. Trong cách tính toán cấp bậc học sinh ở thực tế, không chỉ cần dựa vào điểm trung bình của một học sinh mà học sinh đó còn phải đạt điều kiện là không có môn nào dưới 5 phẩy.

Để đưa ra hàm số tích cực để dò xét điều này chúng ta có hàm OR. Nhớ lại công dụng của hàm OR, chỉ cần có một kết quả logic đúng nó sẽ trả về TRUE. Vì thế để tra xem những ai có dù chỉ một điểm lớn hơn hoặc bằng 5 chúng ta có công thức sau: =OR(D2<=5;E2<=5;F2<=5)

Ví dụ về hàm OR

Tất cả những kết quả trả về FALSE cho thấy học sinh đó không có điểm nào dưới hoặc bằng 5 cả. Còn kết quả TRUE thì có nghĩa là học sinh đó có một điểm bằng 5 có nghĩa là người này sẽ không được làm học sinh tiên tiến hoặc giỏi.

Ví dụ về hàm OR 2

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm OR trong Excel và cách dùng hàm OR của ThuThuat123.com. Chúc các bạn có thể vận dụng thành thạo hàm OR vào trong các ứng dụng thực tế.

Viết bình luận