Hàm MID trong Excel - Cách sử dụng hàm MID và ví dụ cụ thể

Hàm MID là một hàm được sử dụng khá phổ biến trong Excel với chức năng chính đó là cắt chuỗi ký tự ở giữa chuỗi ký tự cho trước, được xác định bắt đầu bằng vị trí bạn xác định và số lượng ký tự do bạn chỉ định. Mặc dù hàm MID khá phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng hàm này. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng thì hãy tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu rõ về hàm MID và cách sử dụng hàm này nhé.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM MID TRONG EXCEL VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1. Cú pháp hàm MID

MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

Text là chuỗi văn bản gốc.

Start_num là vị trí của dữ liệu đầu tiên mà bạn muốn trích xuất.

Num_chars là số ký tự trích xuất.

Một số lưu ý đối với hàm MID:

  • Hàm MID luôn trả về một chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi văn bản đó chỉ chứa toàn các chữ số. Để chuyển đổi đầu ra của hàm MID là một số thì cần kết hợp hàm MID với hàm VALUE.
  • Nếu start_num lớn hơn tổng chiều dài của văn bản gốc, công thức tính theo hàm MID sẽ trả về một chuỗi rỗng (“”).
  • Nếu start_num nhỏ hơn 1, công thức tính của hàm MID trả về sẽ bị lỗi #VALUE.
  • Nếu num_chars nhỏ hơn 0 (số âm), công thức MID trả về #VALUE! Nếu num_chars bằng 0 sẽ trả về một chuỗi rỗng (ô rỗng).
  • Nếu tổng của start_num và num_chars vượt quá tổng chiều dài của chuối văn bản gốc, hàm Excel MID sẽ trả về một chuỗi ký tự bắt đầu từ start_num cho đến ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản gốc đó.

2. Cách sử dụng và ví dụ cụ thể về hàm MID

Ví dụ: Chúng ta muốn lấy từ Thuat trong cụm từ ThuThuat123.com, vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức sau:

=MID(A2,4,5)

Trong đó: A2 là ô chứa cụm từ ThuThuat123.com, 4 là vị trí ký tự đầu tiên sẽ lấy và 5 là số lượng từ sẽ lấy kể từ ký tự số 4. Chúng ta sẽ được kết quả như hình:

hàm MID trong Excel - cách dùng và ví dụ cụ thể

Một ví dụ khác: MID(A2,1,11) = ThuThuat123.

cách dùng hàm MID trong excel

=MID(A2,16,5) trả về giá trị trống vì ký tự bắt đầu lớn hơn tổng ký tự của văn bản gốc.

cách sử dụng hàm MID

Hy vọng rằng qua một số ví dụ cụ thể trên đây các bạn đã lắm rõ cách sử dụng hàm MID trong Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Viết bình luận