Các khung viền đẹp làm báo cáo trong Word

Soạn thảo văn bản, báo cáo, luận văn … bằng Word, các bạn muốn tài liệu Word của mình cuốn hút hơn với khung viền đẹp. Nhưng các bạn lại không tự tạo cho mình những khung viền đẹp trong Word được.

Các bạn đang tìm kiếm các mẫu khung viền đẹp trên internet để sử dụng, vậy các bạn hãy tham khảo các mẫu khung viền đẹp dưới đây.

Dưới đây tổng hợp một số mẫu khung viền đẹp làm báo cáo, các bạn có thể tải mẫu khung viền (định dạng .doc) ở đường dẫn cuối bài.

Mẫu khung viền đẹp 1:

Mẫu khung viền đẹp

Mẫu khung viền đẹp 2:

Mẫu khung viền đẹp 2

Mẫu khung viền đẹp 3:

Mẫu khung viền đẹp 3

Mẫu khung viền đẹp 4:

Mẫu khung viền đẹp 4

Mẫu khung viền đẹp 5:

Mẫu khung viền đẹp 5

Viết bình luận