Các mẫu bìa giáo án đẹp nhất

Hiện nay, việc soạn thảo giáo án bằng Word là việc làm bình thường của nhiều giáo viên thay vì soạn giáo án bằng tay như trước. Đi kèm với giáo án đã soạn các bạn cần có một trang bìa giáo án đẹp để giúp giáo án của bạn nổi bật hơn.

Để tạo mẫu bìa giáo án đẹp không phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Nếu các bạn vẫn chưa thành thạo để tạo các mẫu bìa đẹp thì các bạn có thể tham khảo các mẫu bìa giáo án đẹp dưới đây.

Dưới đây là một số mẫu bìa giáo án đẹp, các bạn có thể tải các mẫu bìa giáo án đẹp (.doc) ở dưới cùng.

Mẫu bìa giáo án đẹp 1

Mẫu bìa giáo án đẹp

Mẫu bìa giáo án đẹp 2

Mẫu bìa giáo án đẹp 2

Mẫu bìa giáo án đẹp 3

Mẫu bìa giáo án đẹp 3

Mẫu bìa giáo án đẹp 4

Mẫu bìa giáo án đẹp 4

Mẫu bìa giáo án ngang đẹp

Mẫu bìa giáo án ngang

Bình luận (1)

  1. avatar
    BÙI THỊ THÚY on May 10, 2017

    gởi giúp mình các mãu bìa

Viết bình luận