Cách nối 2 bảng trong Word

Trong bài viết này Thủ thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn các thao tác ghép bảng, tách bảng trong Word.

Cách nối 2 bảng trong Word

Cách chia đôi bảng

Giả sử bạn có một bảng có 6 dòng như ảnh dưới và cần chia tách thành 2 bảng:

Giả sử bạn có một bảng có 6 dòng và cần chia tách thành 2 bảng

Bước 1: Chọn chuột tại vị trí bạn muốn chia bảng.

Chọn chuột tại vị trí bạn muốn chia bảng

Bước 2: Mở thẻ Layout (1) chọn Split Table (2).

Mở thẻ Layout chọn Split Table

=> Kết quả thu được:

Kết quả thu được

Cách gộp 2 hay nhiều bảng vào nhau

Khi đưa chuột vào bảng bạn có thấy 1 hình vuông nhỏ tại góc trái phía trên của bảng chứ? Nhấn và giữ chuột vào hình vuông nhỏ, sau đó kéo cái bảng thứ 2 tới bảng 1. Làm như hình minh họa phía dưới đây.

Nhấn và giữ chuột vào hình vuông nhỏ, sau đó kéo cái bảng thứ 2 tới bảng 1

Sau đó thả ra và thu được kết quả:

Sau đó thả ra và thu được kết quả

Tuy nhiên, cách làm trên chỉ áp dụng được trong trường hợp bảng của bạn có số cột và kích thước tương thích, còn nếu không việc bạn ghép bảng vào sẽ bị rối mắt:

Bảng có số cột và kích thước không tương thích

Bảng có số cột và kích thước không tương thích 2

Chỉ có vài bước như vậy thôi là bạn đã gộp và chia tách bất kỳ bảng nào mình muốn trong Word rồi đấy. Hy vọng bài viết này sẽ giúp có biết thêm về một kỹ thuật rất thú vị khi tạo bảng trong Word. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận