Hàm LEFT trong Excel - Cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ cụ thể

Hàm LEFT là hàm có chức năng cắt lấy phần bên trái của một chuỗi ký tự. Đây là hàm cũng được dùng khá nhiều trong Excel và cách sử dụng cũng khá đơn giản. Tuy nhiên đối với những bạn chưa từng sử dụng qua hàm này bao giờ thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy ở bài viết này ThuThuat123.com sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm LEFT qua các ví dụ cụ thể, dễ hiểu và chắc chắn sau khi đọc các bạn sẽ biết sử dụng hàm LEFT một cách thành thạo.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM LEFT TRONG EXCEL VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1. Cú pháp của hàm LEFT

LEFT(text, [num_chars])

Trong đó:

Text là chuỗi ký tự gốc mà chúng ta sẽ cắt.

Num_chars là số lượng ký tự chúng ta sẽ cắt lấy.

Lưu ý:

  • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về toàn bộ văn bản.
  • Nếu num_chars được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

2. Cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ cụ thể

Ví dụ: Chúng ta có cụm từ ThuThuat123.com để lấy cụm từ ThuThuat gồm 8 ký từ thì cần áp dụng công thức sau:

=LEFT(A2,8)

Trong đó: A2 là ô chứa chuỗi ký tự gốc, và 8 là số ký tự cần lấy kể từ ký tự đầu tiên.

hàm LEFT trong excel cách dùng và ví dụ cụ thể

Trường hợp nếu bạn không nhập num_chars thì mặc định hàm sẽ lấy ký tự đầu tiên như hình dưới.

cách dùng hàm LEFT

Nếu num_chars nhiều hơn ký tự trong văn bản gốc thì hàm sẽ lấy toàn bộ ký tự trong văn bản gốc.

cách dùng hàm LEFT trong excel

Hy vọng với các ví dụ cụ thể và rất dễ hiểu trên đây, các bạn đã có thể sử dụng hàm LEFT một cách thành thạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Viết bình luận