Hàm INT - Cách sử dụng hàm lấy phần nguyên trong Excel và ví dụ cụ thể

Cách sử dụng hàm lấy phần nguyên trong Excel

Phần nguyên là gì?

Trước khi giới thiệu các hàm lấy phần nguyên trong Excel, Thủ thuật sẽ giới thiệu qua về phần nguyên là gì để các bạn có khái niệm chính xác nhất.

Theo toán học, phần nguyên (integer) của một số a là số nguyên lớn nhất ko vượt quá a. Có nghĩa là, nếu số a dương, thì phần nguyên sẽ là phần số đứng trước dấu phẩy; ví dụ a=12.35, vậy số nguyên của a =12.

Nếu số a âm, thì phần nguyên lớn nhất không được vượt quá a là phần số đứng trước dấu phẩy cộng với 1; ví dụ a=-12.35, vậy số nguyên =-13 (chứ không phải -12).

Cách sử dụng hàm INT để lấy phần nguyên trong Excel

Cú pháp hàm: =INT(number)

Trong đó:

  • INT là tên hàm dùng để lấy phần nguyên của số hữu tỉ.
  • Number là số cần lấy phần nguyên hoặc là phép tính.

Với khái niệm phần nguyên mà Thủ thuật đã lưu ý ở trên, hàm INT sẽ trả về giá trị nguyên như sau:

Cách sử dụng hàm INT để lấy phần nguyên trong Excel

Cách sử dụng hàm ROUNDDOWN để lần phần số trước dấu phẩy

Thay vì dùng hàm INT, nếu bạn muốn lấy phần số trước dấu phẩy, bạn có thể dùng hàm ROUNDDOWN theo cú pháp: =ROUNDDOWN(number,0)

Trong đó:

  • ROUNDDOWN là tên hàm làm tròn số tiến tới 0.
  • Number là số.

Nếu a= -12.35, thì ROUNDDOWN(-12.35,0) = -12 chứ ko phải -13 như hàm INT.

Cách sử dụng hàm ROUNDDOWN để lần phần số trước dấu phẩy

Trên đây, Thủ thuật 123 đã hướng dẫn bạn cách lấy phần nguyên của một số.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận