Hàm INDEX trong Excel - Cách sử dụng hàm INDEX và ví dụ cụ thể

Hàm Index trong Excel là hàm trả về giá trị hoặc tham chiếu của một ô trong Excel là giao nhau giữa dòng vào cột được xác định bởi các thông số do bạn chỉ định. Nói cách khác đây là một hàm có chức năng tìm kiếm trong Excel. Vậy hàm này có khó sử dụng hay không và sử dụng như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của ThuThuat123.com để hiểu rõ hơn về INDEX và cách sử dụng nhé.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM INDEX TRONG EXCEL VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1. Cú pháp của hàm INDEX

INDEX(array, row_num, [column_num])

Trong đó:

Array là mảng hoặc vùng dữ liệu chúng ta sẽ tìm kiếm

Row_num là địa chỉ của hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Column_num là địa chỉ của cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Bắt buộc trong hàm phải có Row_num hoặc Column_num.

Hàm Index dạng tham chiếu:

Cú pháp: INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong Đó:

Reference: Vùng tham chiếu, bắt buộc.

Row_num: Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.

Column_num: Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.

Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

2. Cách sử dụng hàm INDEX và ví dụ cụ thể

Ví dụ 1: Hàm INDEX đơn giản. Ta có bảng số liệu về giá cả các mặt hàng hoa quả sau, yêu cầu là tìm giá trị của ô giao bởi hàng 4 cột 3, trong miền giá trị A3:C10

Với yêu cầu trên ta sẽ dùng công thức sau: =INDEX(A3:C10,4,3)

Trong công thức trên ta thấy: trong miền giá trị A3:C10 thì hàng 4 chính là mặt hàng Đào cột 3 là cột Giá. Giao của hàng 4 và cột 3 chính là ô C6 có giá trị là 38000.

hàm INDEX trong Excel - cách dùng và ví dụ cụ thể

Kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH

Để kết hợp được 2 hàm này thì trước hết các bạn hãy tìm hiểu cách dùng hàm MATCH trước.

Ví dụ 2: Thông thường hàm INDEX sẽ được kết hợp với hàm  MATCH để tìm kiếm giá trị một cách hiệu quả nhất. Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp 2 hàm này với nhau.

Với bảng dữ liệu như trên, tuy nhiên lần này chúng ta sẽ tìm kiếm giá trị theo tên mặt hàng, công thức như sau:

=INDEX(A3:C10,MATCH(C12,A3:A10,0),3)

Trong đó:

- A3:C10 là miền giá trị tìm kiếm.

- Trong MATCH(C12,A3:A10,0) thì C12 là điều kiện tìm kiếm ở đây chính là tên mặt hàng chúng ta nhập vào ô C12. Còn A3:A10 là vùng giá trị tìm kiếm tên mặt hàng, chính là cột Mặt hàng. 0 là kiểu tìm kiếm chính xác 100%..

- 3 là cột thứ 3 trong miền A3:C10, chính là cột Giá.

Kết quả sẽ cho ra như hình dưới:

hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH

Mỗi khi bạn thay đổi điều kiện trong ô C12 thì kết quả sẽ cho ra tương ứng với điều kiện đó.

Hàm MATCH kết hợp với hàm INDEX

Trên đây là bài hướng dẫn cách sử dụng hàm INDEX, hy vọng qua các ví dụ cụ thể của chúng tôi các bạn sẽ biết cách sử dụng hàm này một cách hợp lý. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận