Cách tách Tên trong Excel thành 2 cột Họ và Tên

Việc tách Họ và Tên thành hai cột Họ và cột Tên sẽ giúp ích cho người dùng Excel trong việc sử dụng công cụ sắp xếp (Sort) danh sách theo Tên, hoặc sử dụng công cụ lọc dữ liệu (Filter) dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì Excel chưa có công cụ nào để hỗ trợ người dùng xử lý trường hợp này. Hôm nay, Thủ Thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp các hàm có sẵn trong Excel để tách Họ và Tên.

Cách tách Tên thành 2 cột Họ và Tên trong Excel

Sử dụng công cụ Replace để tạo cột Tên

Bước 1: Chèn thêm 3 cột trống và đặt tiêu đề là Họ, Tên đệm, Tên.

Bước 2: Để đảm bảo không có khoảng trống trước vào sau Ô chứa dữ liệu Họ và Tên, bạn sử dụng hàm TRIM để loại bỏ những khoảng trống để không ảnh hưởng đến những các bước sau.

(1) Trên cột E, bạn gõ công thức =TRIM(A2). Sao chép toàn bộ cho các ô còn lại trong cột E.

(2) Sao chép giá trị (Copy Value) từ cột E trở về cột A.

Xóa cột E đi.

Sao chép giá trị từ cột E trở về cột A

Bước 3: Sao chép (copy) dữ liệu từ cột Họ và Tên vào cột Tên.

Sao chép dữ liệu từ cột Họ và Tên vào cột Tên

Bước 4: Xóa Họ và tên đệm theo thứ tự sau.

(1) Bôi đen cột Tên.

(2) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H.

(3) Cửa sổ Find and Replace hiện ra.

Find and Replace

(4) Ô Find what gõ: *˽ (dấu sao và phím cách).

(5) Ô Replace with để trống.

(6) Nhấn vào nút Replace All.

(7) Đóng cửa sổ Find and Replace bằng cách nhấn vào nút Close.

=> Toàn bộ các dữ liệu trước dấu cách cuối cùng bao gồm cả dấu cách sẽ bị xóa, và chỉ giữ lại nội dung của Tên.

Toàn bộ các dữ liệu trước dấu cách cuối cùng bao gồm cả dấu cách sẽ bị xóa

Kết hợp hàm LEN và Replace để tạo cột Họ

Ở ô B2, bạn gõ công thức =LEFT(A2,SEARCH(" ",A2)-1).

Sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột B.

Bạn sẽ có kết quả như sau:

Kết hợp hàm LEN và Replace để tạo cột Họ

Kết hợp hàm MID và LEFT để tạo cột Đệm

Ở ô C2, bạn gõ công thức: =MID(A2,LEN(B2)+2,LEN(A2)-LEN(B2)-LEN(D2)-2).

Bạn sao chép cho toàn bộ các ô còn lại trong cột D.

Kết hợp hàm MID và LEFT để tạo cột Đệm

Kết hợp hàm LEN và LEFT để tạo cột Họ và Tên đệm

Thay vì tách Họ và Tên đệm thành hai cột riêng biệt, bạn có thể sử dụng hàm LEN và LEFT để tách dữ liệu tạo thành cột Họ và Tên đệm theo công thức sau:

B2==LEFT(A2,LEN(A2)-LEN(D2)-1). Bạn sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột.

Kết hợp hàm LEN và LEFT để tạo cột Họ và Tên đệm

Như vậy, từ cột Họ và Tên, bạn đã có thể tách được thành các cột Họ, Tên, Tên đệm để tiến hành các nhiệm vụ như sắp xếp Tên theo thứ tự ABC, Lọc thí sinh theo tên,…

húc các bạn thành công!.

Viết bình luận