Hàm SEARCH trong Excel Cách dùng và ví dụ

Các bạn đang muốn tìm hiểu về hàm SEARCH trong Excel, cú pháp hàm SEARCH, cách dùng và ví dụ cụ thể của hàm SEARCH Excel? Vậy mời các bạn hãy cùng ThuThuat123.com tìm hiểu về hàm SEARCH trong bài viết dưới đây nhé.

Hàm Search trong Excel

Dưới đây ThuThuat123.com sẽ chia sẻ đến các bạn mô tả, cú pháp, ví dụ cụ thể về sử dụng hàm SEARCH trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Mô tả

Hàm Search giúp tìm kiếm chuỗi văn bản thứ nhất bên trong chuỗi văn bản thứ hai không phân biệt chữ hoa hay chữ thường và trả về số vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản thứ nhất từ ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản thứ hai.

Cú pháp:

=SEARCH(find_text, within_text, [star