Cách dùng hàm MIN và MAX trong Excel để tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Hàm MIN và MAX trong Excel

Giới thiệu hàm Min và Max

Cấu trúc hàm:

=MIN(number1, [number2], ...)

=MAX(number1, [number2], ...)

Trong đó:

+ Min/Max là tên tàm.

Hàm Min là tìm giá trị nhỏ nhất trong một chuỗi số

Hàm Max là tìm giá trị nhỏ nhất của chỗi số.

+ number1, number2,… là những đối số hoặc vùng dữ liệu.

Ví dụ minh họa

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong một chuỗi số

Ví dụ bạn có một chuỗi số: -20,-10,3,5,10,100.

  • Tìm giá trị nhỏ nhất bạn dùng công thức =MIN(-20,-10,3,5,10,100) => -20.
  • Tìm giá trị lớn nhất bạn dùng công thức =MAX(-20,-10,3,5,10,100) => 100.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong bảng dữ liệu

Ví dụ bạn cần tính toán số lượng hàng có thể xuất được cho một đơn hàng, và không phải mặt hàng nào bạn cũng có đủ tồn để xuất hàng.

Vậy số lượng hàng xuất được sẽ được xác định bằng giá trị nhỏ nhất giữa số tồn và số lượng cần xuất.

Số lượng hàng xuất sẽ được xác định bằng giá trị nhỏ nhất giữa số tồn và số lượng cần xuất

Với ví dụ trên, bạn phải tính toán số lượng hàng cần liên hệ nhập về để đảm bảo số tồn trong kho lúc nào cũng 300 sản phẩm. Nhưng nếu bạn chưa rõ cách sử dụng hàm IF của excel. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm Max/Min với công thức sau:

Sử dụng hàm Max Min với công thức

Trên đây là một số ứng dụng của hàm Min/Max trong excel. Hy vọng bài viết này giúp cho bạn có thêm những kiến thức bổ ích.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận