Cách dùng hàm tính căn bậc 2 trong Excel bằng hàm SQRT

Ngoài những công thức hàm tính toán đơn giản, Excel còn phát triển thêm các hàm lượng giác và toán học nâng cao và phức tạp như: Hàm trả về vị trí tuyệt đối: ABS, hàm tính căn bậc hai: SQRT, hàm tính tổng bình phương: SUMSQ, hàm lũy thừa: POWER,… Hôm nay, Thủ Thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm tính căn bậc hai trong Excel.

Hàm SQRT trong Excel

Cú pháp và cách sử dụng hàm SQRT trong Excel

Cú pháp: =SQRT(number).

Trong đó:

  • SQRT: tên hàm dùng để tính căn bậc hai.
  • Number: đối số bắt buộc. Số mà bạn muốn tính căn bậc hai.

Lưu ý: Number phải là một số không âm. Nếu number là số âm, hàm SQRT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Một số ví dụ

Công thức

Kết quả

Mô tả

=SQRT(-19)

#NUM!

Hàm SQRT trả về giá trị lỗi #NUM! do đối số (-19) là số âm.

=SQRT(25)

5

Căn bậc hai của 25 là 5.

=SQRT(0)

0

Căn bậc hai của 0 là 0.

=SQRT(99)

9.949874371

Căn bậc hai của 99 là 9.949874371...

Lưu ý 1: Để tránh thông báo lỗi #NUM!, bạn nên dùng thêm hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối của Number trước khi dùng hàm SQRT tính căn bậc hai.

Bạn chuyển công thức thành: SQRT(ABS(-19))= 4.35889894.

Lưu ý 2: Bạn có thể kết hợp với hàm ROUND để làm tròn số kết quả của hàm tính căn bậc 2, kết quả của bạn sẽ trông ngắn gọn và dễ nhìn hơn.

Ví dụ: ROUND(SQRT(99),4)= 9.9499.

Sử dụng dấu mũ (^) để tính căn bậc 2, bậc 3,…

Ngoài hàm SQRT, bạn có thể sử dụng dấu mũ ^ để tính căn bậc 2, bậc 3,… theo cú pháp X ^ (1/n). Trong đó:

  • X: là đối số cần tính căn bậc n.
  • n: là căn bậc n.

Một số ví dụ:

Công thức

Kết quả

Mô tả

=ABS(-1000)^(1/2)

31.62

Căn bậc hai của giá trị tuyệt đối của -1000 là 31.62

=-1000^(1/2)

#NUM!

Kết quả trả về giá trị lỗi do đối số là số âm.

=-1000^(1/3)

-10

Căn bậc ba của -1000 là -10.

=-1000^(1/5)

-3.98

Căn bậc năm của -1000 là -3.98.

Lưu ý: nếu n là số lẻ thì đối số không được lấy giá trị tuyệt đối.

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận