Các phím tắt thường dùng trong Word

Các bạn thường xuyên làm việc với Microsoft Word thì việc sử dụng các tổ hợp phím tắt là điều rất cần thiết. Sử dụng phím tắt sẽ giúp các bạn thao tác nhanh hơn, tiết kiệm thời gian làm việc hơn.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn các phím tắt thường dùng trong Word.

Các phím tắt thường dùng trong Word

Tổng hợp các tổ hợp phím tắt thường dùng trong Word

Phím tắt Chức năng

Ctrl + O

Mở file văn bản có sẵn

Ctrl + N

Tạo một file Word mới

Ctrl + F4

Đóng cửa sổ Word hiện đang mở

Ctrl + S

Lưu văn bản đang soạn thảo

Ctrl + lăn con trỏ chuột lên xuống

Phóng to, thu nhỏ trang văn bản

Ctrl + B

Định dạng chữ in đậm

Ctrl + I

Định dạng chữ in nghiêng

Ctrl + U

Định dạng chữ gạch chân

Ctrl + D

Mở hộp thoại Font

Shift + F3

Chuyển chữ trong vùng dữ liệu được chọn thành chữ in hoa

Ctrl + A

Chọn toàn bộ văn bản

Shift + mũi tên trái/mũi tên phải

Chọn ký tự bên trái/ bên phải

Shift + mũi tên lên/mũi tên xuống

Chọn một dòng bên trên/ bên dưới

Ctrl + Shift + mũi tên trái/mũi tên phải

Chọn một chữ bên trái, bên phải

Ctrl + Shift + Home

Chọn từ vị trí con trỏ đến đầu văn bản

Ctrl + Shift + End

Chọn từ vị trí con trỏ đến cuối văn bản

Ctrl + C

Sao chép đoạn văn bản được chọn

Ctrl + V

Dán văn bản

Ctrl + X

Cắt đoạn văn bản được chọn

Ctrl + Shift + C

Sao chép định dạng văn bản

Ctrl + Shift + V

Dán định dạng văn bản

Ctrl + L

Căn lề trái

Ctrl + R

Căn lề phải

Ctrl + E

Căn lề giữa

Ctrl + J

Căn đều hai bên

Ctrl + “+”

Tạo chỉ số dưới

Ctrl + Shift + “+”

Tạo chỉ số trên

Tab

Thụt dòng đầu tiên của đoạn văn bản

Ctrl + Z

Khôi phục thao tác trước

Ctrl + Y hoặc F4

Thực hiện lại thao tác trước

Ctrl + F

Mở hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H

Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế

Ctrl + K

Mở hộp thoại Insert Hyperlink

Ctrl + Home

Đưa con trỏ chuột về vị trí đầu tiên

Ctrl + End

Đưa con trỏ chuột về vị trí cuối cùng

Page Up

Di chuyển con trỏ chuột lên phía trên

Page Down

Di chuyển con trỏ chuột xuống phía dưới

Ctrl + G hoặc F5

Mở phần Go To, nhảy đến trang ? trong tài liệu

Delete

Xóa ký tự bên phải con trỏ chuột

Ctrl + Delete

Xóa một từ bên phải

Backspace

Xóa ký tự bên trái con trỏ chuột

Ctrl + Backspace

Xóa một từ bên trái

Ctrl + 1

Giãn dòng 1 line

Ctrl + 2

Giãn dòng 2 line

Ctrl + 5

Giãn dòng 1.5 line

Ctrl + P hoặc Ctrl + F2

Xem trước trang in

Ctrl + [

Giảm 1 cỡ chữ

Ctrl + ]

Tăng 1 cỡ chữ

Ctrl + Enter

Ngắt trang

Trên đây là những tổ hợp phím tắt thông dụng nhất trong Word các bạn nên nhớ để thao tác nhanh. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận