Facebook

Tổng hợp các bài viết về Facebook

Khắc phục vào Facebook bị chậm

Khắc phục vào Facebook bị chậm

Facebook đã trở thành mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Hầu hết những người trưởng thành trên thế giới đều sở hữu một tài khoản facebook.

Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Facebook

Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Facebook

Chúng ta thường không muốn giữ lại những tin nhắn mà đã không cần thiết hoặc nó là những tin nhắn không quan trọng. Nhưng trong trường hợp các bạn muốn xem lại hoặc khôi phục tin nhắn bạn xóa trước đó thì sao?