Cách chặn Windows 10 theo dõi thu thập thông tin người dùng

Trong Windows 10 mặc định hệ thống sẽ tiến hành thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng để cái tiến hệ thống, việc này dẫn đến sự lo ngại về an toàn thông tin cá nhân, nếu bạn không thích điều này thì hãy tắt chức năng thu thập thông tin của Windows 10 theo cách dưới đây.

Bước 1: Vào Start -> Settings -> Privacy

Mở Privacy trong Windows Settings

Bước 2: Ngay trong mục General đầu tiên, click tắt dòng: Send Microsoft info about how I write to help us improve typing and writing in the future. (Gửi cho Microsoft thông tin về mọi hoạt động của tôi để giúp chúng tôi cải tiến việc nhập và viết trong tương lai.)

Vào mục General

Bước 3: Tiếp tục mở mục Speech, inking, & typing, click vào Stop getting to know me.

Click vào Stop getting to know me

Bước 4: Một cửa sổ thông báo hiện lên, click Turn off.

Click Tunrn off

Làm hết các bước trên, bạn đã hoàn thành việc chặn Windows 10 theo dõi thu thập thông tin người dùng.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thành công!

Viết bình luận