Tổng hợp toàn bộ 148 lệnh CMD trên Windows 10

Thông thường khi chúng ta muốn mở một chức năng nào đó của windows sẽ sử dụng các chức năng ngay trên giao diện trực quan của window. Tuy nhiên một số các chức năng của window bị ẩn đi và không hiển thị sẵn trên giao diện, lúc này chúng ta sẽ cần dùng đến các thao tác bằng lệnh trong CMD hoặc hộp thoại Run để chạy các chức năng ẩn đó. Nhưng một vấn đề khác xảy ra đó là các lệnh này thường rất khó nhớ gây khó khăn cho chúng ta khi cần dùng đến. Chính vì vậy bài viết sau đây của ThuThuat123.com sẽ tổng hợp cho các bạn 148 lệnh thông dụng được sử dụng trong CMD và hộp thoại Run. Mời các bạn cùng tham khảo.

TỔNG HỢP 148 LỆNH CMD CƠ BẢN THÔNG DỤNG

tổng hợp 148 lệnh CMD cơ bản thông dụng hữu ích trên windows 10

Hộp thoại Run:

các lệnh Run cơ bản thông dụng hữu ích trên windows 10

Lưu ý: Một số lệnh bắt buộc phải viết hoa như bảng dưới. Tất cả các lệnh dưới đây đều có thể sử dụng trong CMD và hộp thoại Run (Window+R) và trong mọi phiên bản Windows. Các lệnh có dấu * thì chỉ dùng được trong hộp thoại Run.

STT

Lệnh CMD

Chức năng của lệnh

1

winver

Xem thông tin về windows

2

devicepairingwizard

Thêm 1 thiết bị Device

3

hdwwiz

Thêm Hardware Wizard

4

netplwiz

Thiết lập thông tin tài khoản Windows

5

azman

Quản lý Authorization Manager

6

sdclt

Backup resoter Restore

7

fsquirt

Chuyển file Bluetooth

8

calc

Máy tính Calculator

9

certmgr

Quản lý Certificates

10

systempropertiesperformance

Thay đổi các thiết lập hiển thị của windows

11

systempropertiesdataexecutionprevention

Change Data Execution Prevention Settings

12

printui

Thay đổi thiết lập máy in

13

charmap

Character Map

14

cttune

ClearType Tuner

15

colorcpl

Quản lý màu sắc

16

cmd

Cửa sổ dòng lệnh CMD

17

comexp

Component Services

18

dcomcnfg

Component Services

19

compmgmt

Computer Management

20

compmgmtlauncher

Computer Management

21

netproj

Connect to a Network Projector

22

displayswitch

Connect to a Projector

23

control

Control Panel

24

shrpubw

Create A Shared Folder Wizard

25

recdisc

Create a System Repair Disc

26

credwiz

Credential Backup and Restore Wizard

27

systempropertiesdataexecutionprevention

Data Execution Prevention

28

locationnotifications

Default Location

29

devmgmt

Device Manager

30

devicepairingwizard

Device Pairing Wizard

31

msdt

Diagnostics Troubleshooting Wizard

32

tabcal

Digitizer Calibration Tool

33

dxdiag

DirectX Diagnostic Tool

34

cleanmgr

Disk Cleanup

35

dfrgui

Disk Defragmenter

36

diskmgmt

Disk Management

37

dpiscaling

Display

38

dccw

Display Color Calibration

39

displayswitch

Display Switch

40

dpapimig

DPAPI Key Migration Wizard

41

verifier

Driver Verifier Manager

42

utilman

Ease of Access Center

43

rekeywiz

Encrypting File System Wizard

44

eventvwr

Event Viewer

45

fxscover

Fax Cover Page Editor

46

sigverif

File Signature Verification

47

gettingstarted

Getting Started

48

iexpress

IExpress Wizard

49

wabmig*

Import to Windows Contacts

50

iscsicpl

iSCSI Initiator Configuration Tool

51

iscsicpl

iSCSI Initiator Properties

52

lpksetup

Language Pack Installer

53

gpedit

Local Group Policy Editor

54

secpol

Local Security Policy

55

lusrmgr

Local Users and Groups

56

locationnotifications

Location Activity

57

magnify

Magnifier

58

mrt

Malicious Software Removal Tool

59

rekeywiz

Manage Your File Encryption Certificates

60

mip*

Math Input Panel

61

mmc

Microsoft Management Console

62

msdt

Microsoft Support Diagnostic Tool

63

napclcfg

NAP Client Configuration

64

narrator

Narrator

65

wiaacmgr

New Scan Wizard

66

notepad

Mở Notepad

67

odbcad32

ODBC Data Source Administrator

68

odbcconf

ODBC Driver Configuration

69

osk

On-Screen Keyboard

70

mspaint

Paint

71

perfmon

Performance Monitor

72

systempropertiesperformance

Performance Options

73

dialer

Phone Dialer

74

presentationsettings

Presentation Settings

75

printmanagement

Print Management

76

printbrmui

Printer Migration

77

printui

Printer User Interface

78

eudcedit

Private Character Editor

79

psr

Problem Steps Recorder

80

dpapimig

Protected Content Migration

81

regedit

Registry Editor

82

rasphone

Remote Access Phonebook

83

mstsc

Remote Desktop Connection

84

resmon

Resource Monitor

85

rsop

Resultant Set of Policy

86

syskey

Securing the Windows Account Database

87

services

Services

88

computerdefaults

Set Program Access and Computer Defaults

89

shrpubw

Share Creation Wizard

90

fsmgmt

Shared Folders

91

snippingtool

Snipping Tool

92

soundrecorder

Sound Recorder

93

cliconfg

SQL Server Client Network Utility

94

stikynot

Sticky Notes

95

credwiz

Stored User Names and Passwords

96

mobsync

Sync Center

97

msconfig

System Configuration

98

sysedit (This command doesn’t work in the 64-bit version of Windows.)

System Configuration Editor

99

msinfo32

System Information

100

systempropertiesadvanced

System Properties (Advanced Tab)

101

systempropertiescomputername

System Properties (Computer Name Tab)

102

systempropertieshardware

System Properties (Hardware Tab)

103

systempropertiesremote

System Properties (Remote Tab)

104

systempropertiesprotection

System Properties (System Protection Tab)

105

rstrui

System Restore

106

tabtip*

Tablet PC Input Panel

107

taskmgr

Task Manager

108

taskschd

Task Scheduler

109

tpm

Trusted Platform Module (TPM) Management

110

useraccountcontrolsettings

User Account Control Settings

111

utilman

Utility Manager

112

winver

Version Reporter Applet

113

sndvol

Volume Mixer

114

slui

Windows Activation Client

115

windowsanytimeupgraderesults

Windows Anytime Upgrade Results

116

wab*

Windows Contacts

117

isoburn

Windows Disc Image Burning Tool

118

dvdmaker*

Windows DVD Maker

119

migwiz*

Windows Easy Transfer

120

explorer

Windows Explorer

121

wfs

Windows Fax and Scan

122

optionalfeatures

Windows Features

123

wf

Windows Firewall with Advanced Security

124

winhlp32

Windows Help and Support

125

journal*

Windows Journal

126

wmplayer*

Windows Media Player

127

mdsched

Windows Memory Diagnostic Scheduler

128

mblctr

Windows Mobility Center

129

wiaacmgr

Windows Picture Acquisition Wizard

130

powershell*

Windows PowerShell

131

powershell_ise*

Windows PowerShell ISE

132

msra

Windows Remote Assistance

133

recdisc

Windows Repair Disc

134

wscript

Windows Script Host

135

wuapp

Windows Update

136

wusa

Windows Update Standalone Installer

137

wmimgmt

WMI Management

138

wbemtest

WMI Tester

139

write

Mở WordPad

140

xpsrchvw

Mở XPS Viewer

141

desk.cpl

Truy cập vào trang Screen Resolution

142

main.cpl

Truy cập vào Mouse properties

143

wscui.cpl

Truy cập vào Windows Action Center

144

ncpa.cpl

Truy cập vào Network Adapters

145

powercfg.cpl

Truy cập vào Power Option

146

appwiz.cpl

Truy cập vào Programs and Features Window

147

sysdm.cpl

Access the System Properties

148

firewall.cpl

Truy cập vào Windows Firewall

Trên đây là toàn bộ 148 lệnh cơ bản sử dụng trong CMD, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Viết bình luận