Cách gộp Layer trong Photoshop

Layer là thành phần quan trọng trong Photoshop bởi nó giúp ta sắp xếp các hình ảnh theo trật tự và đồng thời giúp cho bạn có thể chỉnh sửa một chi tiết ảnh mà không ảnh hưởng đến các chi tiết khác nhau. Tuy nhiên, Layer khá là rối mắt nếu như bạn không biết sắp xếp các Layer hợp lý, gọn gàng.

Cách gộp Layer trong Photoshop

1. Gộp hai hoặc nhiều Layer thành một nhóm

Bước 1: Bạn giữ phím Ctrlclick chuột trái vào hai layer cần gộp. Tiếp theo, bạn click chuột phải vào hai Layer (1) => Group from Layers... (2).

Chọn Group from Layers

Bước 2: Bạn đặt tên cho Layer (1) => OK (2).

Đặt tên cho Layer và nhấn OK

Sau khi hoàn thành các bước trên thì hai Layer sẽ được nhóm vào làm một như hình dưới:

Kết quả 2 Layer được nhóm vào làm một

2. Gộp hai hay nhiều Layer thành một Layer

Bạn giữ phím Ctrl click chuột trái vào hai Layer cần gộp. Tiếp theo, bạn click chuột phải vào hai Layer (1) => Merge Layers (2).

Chọn Merge Layers

Sau khi thực hiện xong thì hai Layer sẽ tự động được gộp thành một Layer với tên gọi của Layer phía trên.

Sau khi thực hiện xong thì hai Layer sẽ tự động được gộp thành một Layer với tên gọi của Layer phía trên

Với thao tác gộp Layer thì bạn có thể làm gọn danh sách Layer và dễ quản lý hơn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận