Cách bật tắt tường lửa Firewall trong Windows 7, Windows 10

Tường lửa (hay Firewall) là một tính năng của Windows giúp ngăn chặn các phần mềm độc hại và hacker truy cập trái phép vào máy tính của bạn thông qua con đường mạng. Tuy nhiên, Windows Firewall chưa phải đã đạt đến sự hoàn hảo, và đôi khi nó còn gây phiền phức như làm chậm máy tính, ngăn chặn một số file tải về. Bạn có thể tự bật / tắt tường lửa của Windows theo hướng dẫn sau:

1. Bật / tắt tường lửa (Firewall) trong Windows 7

Bước 1: Click vào Start > Control Panel.

Chọn Control Panel

Bước 2: Click vào System and Security.

Chọn System and Security

Bước 3: Trong mục Windows Firewall, click vào Check firewall status.

Check firewall status

Bước 4: Click vào Turn Windows Firewall on or off.

Turn Windows Firewall on or off

Bước 5: Để tắt Firewall, đánh dấu tuỳ chọn Turn off Windows Firewall (cho mạng Public hoặc Private tuỳ cấu hình mạng bạn đang sử dụng, hoặc cả hai) rồi click vào OK.

Turn off Windows Firewall

Nếu muốn bật Firewall, đánh dấu vào Turn on Windows Firewall.

2. Bật / tắt tường lửa (Firewall) trong Windows 10

Bước 1: Click vào Start > Settings.

Chọn Settings

Bước 2: Click vào Update & Security.

Chọn Update & Security

Bước 3: Click vào Windows Security > Firewall & network protection.

Firewall & network protection

Bước 4: Click vào network đang ở trạng thái active.

Chọn Private network

Bước 5: Để tắt Firewall, chuyển Windows Defender Firewall sang Off.

Tắt Firewall

Thông báo User Account Control hiện lên, chọn Yes.

Chọn Yes

Nếu muốn bật lại Firewall, chuyển Windows Defender Firewall sang On.

Bật Firewall

Qua bài viết trên, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách bật / tắt tường lửa (Firewall) trong Windows 7 và 10. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, vì đây là một tính năng giúp tăng cường bảo mật cho máy tính, bạn chỉ nên tắt tường lửa khi có một lí do chính đáng thôi nhé.

Viết bình luận