1m3 bằng bao nhiêu lít nước, bao nhiêu dm3, cm3, mm3

Vì lâu rồi các bạn không sử dụng các đơn vị đo thể tích nên các bạn quên mất cách quy đổi 1m3 bằng bao nhiêu lít nước, bao nhiêu dm3, cm3, mm3. ThuThuat123.com sẽ giúp các bạn nhớ lại những kiến thức này, các bạn hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé.

1m3 bằng bao nhiêu lít nước bao nhiêu dm3 cm3 mm3

Dưới đây ThuThuat123.com sẽ chia sẻ đến các bạn 1m3 bằng bao nhiêu lít nước, bao nhiêu dm3, cm3, mm3, mời các bạn cùng theo dõi.

1m3 bằng bao nhiêu lít nước

  • m3 là ký hiệu của đơn vị mét khối, dm3 là ký hiệu của đơn vị đềximét khối, cm3 là ký hiệu của đơn vị xentimét khối và mm3 là ký hiệu của đơn vị millimét khối đều là đơn vị đo thể tích. Mét khối là thể tích của một hình lập phương với các cạnh là một mét chiều dài.

Theo quy đổi thì 1 mét khối tương đương với 1000 lít: 1 mét khối = 1000 lít = 1000 đềximét khối. Vậy 1m3 chuyển sang lít, dm3, cm3, mm3 như sau:

  • 1m3 = 1000 lít
  • 1m3 = 1000 dm3
  • 1m3 = 1000 000 cm3
  • 1m3 = 1000 000 000 mm3

Hay viết cách khác 1m3= 103 lít = 103 dm3= 106 cm3= 109 mm3

1m3 bằng 1000 lít bằng 1000 dm3

Như vậy nếu các bạn muốn đổi bao nhiêu m3 sang lít,  dm3, cm3, mm3 các bạn chỉ cần lấy số mét khối cần đổi nhân với quy đổi tương ứng.

Ví dụ: đổi 5 m3 sang lít, dm3, cm3, mm3

  • 5 m3 = 5*1000 = 5000 lít = 5000 dm3
  • 5 m3 = 5*1000 000 = 5000000 cm3
  • 5 m3 = 5*1000 000 000 = 5 000 000 000 mm3

Trên đây ThuThuat123.com đã chia sẻ đến các bạn các đơn vị đo thể tích m3, dm3, cm3, mm3 và quy đổi 1 mét khối bằng bao nhiêu lít, dm3, cm3, mm3. Hi vọng qua những nội dung mà bài viết đã chia sẻ các bạn sẽ nhớ rõ hơn về các đơn vị đo thể tích này để dễ dàng quy đổi khi cần.

Viết bình luận