Đánh Số Trang

Tổng hợp các bài viết về Đánh Số Trang

Cách đánh số trang trong PDF

Cách đánh số trang trong PDF

Với những tài liệu PDF nhiều trang, việc đánh số trang có thể giúp người đọc dễ dàng theo dõi tiến trình của nội dung hơn

Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word

Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word

Word là phần mềm soạn thảo văn bản mặc định mà chúng ta lựa chọn để sử dụng. Việc đánh số trang giúp cho các bạn kiểm soát được tài liệu mà bạn soạn thảo.