Hàm IF trong Excel - Cách sử dụng hàm IF và ví dụ cụ thể

Hàm IF là hàm điều kiện được sử dụng khá nhiều trong Excel, với hàm IF người dùng sẽ có được giá trị mong muốn trong cột. Có thể nói hàm IF là một hàm rất hay trong Excel, nếu nhưng bạn đang học Excel thì chắc chắn cần phải biết cách dùng hàm này. Vậy hàm IF là gì và cách sử dụng như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi bài hướng dẫn sau đây của ThuThuat123.com.

HÀM IF TRONG EXCEL - CÁCH SỬ DỤNG HÀM IF VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

Cú PhápIF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý nghĩa hàm IF: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm IF:

  • Trong công thức của hàm IF, tham số "Giá trị 1" chính là kết quả đúng khi dữ liệu thỏa mãn điều kiện, "Giá trị 2" là kết quả sai khi dữ liệu không khớp với "điều kiện".
  • Nếu bất kỳ tham số nào trong IF được cho dưới dạng các mảng, hàm IF sẽ đánh giá mọi phần của mảng.
  • Bạn có thể lồng ghép nhiều hàm IF vào với nhau, con số tối đa các hàm IF có thể lồng vào nhau là 64. Tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng các hàm khác, ví dụ như hàm tìm kiếm VLOOKUP hoặc HLOOKUP, hai hàm này có thể giúp bạn tối ưu các điều kiện một cách nhanh nhất.

Ví dụ về sử dụng hàm IF.

Ở bảng kết quả thi dưới đây chúng ta sẽ đánh giá học sinh nào đỗ học sinh nào trượt bằng hàm IF.

  • Điều kiện: Điểm số lớn hơn hoặc bằng 5
  • Giá trị 1: Đỗ
  • Giá trị 2: Trượt

Cú pháp của hàm IF sẽ là: =IF(D7>=5, “Đỗ”, “Trượt”)

D7 là ô chứa giá trị điểm số.

Hàm IF trong Excel cách dùng và ví dụ

Trên đây là bài giới thiệu về hàm IF và cách sử dụng. Hy vọng rằng với ví dụ cụ thể trên đây các bạn có thể sử dụng được hàm IF một cách thành thạo. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận