Cách xóa khoảng trắng thừa bằng hàm TRIM trong Excel

Các khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối chuỗi ký tự rất khó phát hiện ra, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của công thức trong Excel và gây khó khăn cho người dùng. Đặc biệt trong trường hợp sử dụng các hàm tìm kiếm như If, Sumif, Lookup,… Hôm nay Thủ Thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối chuỗi ký tự.

Hàm TRIM trong Excel

Cấu trúc hàm: =TRIM(Text).

Trong đó:

  • TRIM: là hàm dùng để loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi ký tự.
  • Text: là chuỗi kí tự cần xóa khoảng trắng.

Ví dụ: bạn gõ công thức =TRIM("  ThuThuat123.com   ") vào một ô tính bất kì trong => kết quả thu được là: ThuThuat123.com.

Ví dụ hàm TRIM

Kết quả trả về của hàm TRIM là dạng chữ. Vì vậy nếu bạn loại bỏ dấu cách dư thừa của chuỗi ký tự dạng số thì kết quả trả về vẫn là định dạng chữ.

Kết quả trả về của hàm TRIM là dạng chữ

Nếu bạn muốn chuyển kết quả sang định dạng số để có thể áp dụng các hàm tính toán thì bạn kết hợp hàm VALUE để chuyển đổi kết quả sang dạng số.

Áp dụng các hàm tính toán

Trên đây Thủ Thuật 123 đã hướng dẫn bạn cách xóa bỏ khoảng trắng trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận