Cách khóa Folder bằng mật khẩu an toàn nhất

Để bào vệ các dữ liệu cá nhân quan trọng chúng ta thường tìm cách ẩn giấu chúng hoặc sử dụng các phần mềm mã hóa dữ liệu để tránh người lạ xâm nhập. Bài viết dưới đây, ThuThuat123 sẽ chia sẻ các bạn cách khóa Folder an toàn để tránh người lạ xâm nhập.

Cách khóa Folder bằng mật khẩu an toàn nhất

Cách 1: Khóa mật khẩu Folder không dùng phần mềm

Bước 1: Các bạn click chuột phải vào thư mục => chọn New => Text Document.

Text Document

Bước 2: Các bạn copy đoạn code sau vào file Text đó:


 cls
@ECHO OFF
title Folder CaNhan
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST CaNhan goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Ban co muon khoa thu muc(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Lua chon sai.
goto CONFIRM
:LOCK
ren CaNhan "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Nhap mat khau de mo khoa
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== Nhap_Mat_Khau_Cua_Ban goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" CaNhan
echo Thu Muc da duoc mo khoa
goto End
:FAIL
echo Sai mat khau
goto end
:MDLOCKER
md CaNhan
echo Tao thu muc CaNhan thanh cong!
goto End
:End

Lưu ý: Các bạn thay Nhap_Mat_Khau_Cua_Ban bằng mật khẩu theo ý thích của bạn.

Bước 3: Sau khi copy đoạn code trên, các bạn lưu file Notepad đó bằng cách vào File => Save As và đặt tên với đuôi mở rộng .bat. Các bạn có thể đặt tên như mình là KhoaFolder.bat. Sau đó bạn chọn Save để hoàn thành.

Chọn Save

Bước 4: Các bạn click đúp chuột trái vào file KhoaFolder.bat đó và thư mục CaNhan sẽ xuất hiện. Bạn hãy di chuyển các file cần khóa vào folder CaNhan.

Di chuyển các file cần khóa vào folder CaNhan

Bước 5: Sau khi copy các file vào folder CaNhan, các bạn click đúp chuột trái vào file KhoaFolder.bat. Thông báo hiện lên, các bạn nhập Y trên bàn phím rồi ấn Enter để khóa thư mục.

Nhấn Y để khóa thư mục

Sau khi khóa xong, thư mục sẽ tự ẩn và chỉ còn mỗi file KhoaFolder.bat như hình dưới.

Sau khi xóa thư mục sẽ tự ẩn

Bước 6: Để mở khóa, các bạn chỉ cần click đúp chuột trái vào file KhoaFolder.bat và nhập mật khẩu bạn đã đặt để mở khóa thư mục.

Nhập mật khẩu để mở khóa

Bước 7: Sau đó bạn mở folder CaNhan đó và kiểm tra các file bên trong. Nếu bạn muốn khóa thư mục lại thì bạn chỉ cần lặp lại từ Bước 5.

Kiểm tra các file bên trong

Cách 2: Sử dụng phần mềm Folder Lock để khóa thư mục

Bước 1: Các bạn hãy tải về phần mềm tại trang chủ https://www.newsoftwares.net/folderlock/ và tiến hành cài đặt phần mềm lên máy tính của bạn.

Cài đặt Folder Lock 7

Bước 2: Tại giao diện chính của phần mềm, bạn đặt mật khẩu cho Folder Lock tại mục Enter Master Password.

Đặt mật khẩu

Bước 3: Các bạn chọn menu Lock Folders (1) trên phần mềm. Sau đó bạn mở thư  mục cần khóa rồi kéo/ thả thư mục đó (2) vào trong giao diện của phần mềm.

Chọn Lock Folders

Bước 4: Lúc này thư mục khóa của bạn sẽ biến mất. Để mở khóa thì các bạn click chuột vào Protection (Off) còn để khóa vào thì các bạn click chọn Protection (On).

Chọn Protection

Với hai cách khóa thư mục trong bài viết, hi vọng thủ thuật nhỏ này sẽ giúp các bạn bảo mật máy tính và các dữ liệu cá nhân hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận