Các phím tắt thường dùng trong Excel

Thường xuyên sử dụng Excel để học tập và làm việc, các bạn cần sự hỗ trợ của các tổ hợp phím tắt để thao tác nhanh hơn trong bảng tính.

Các phím tắt thường dùng trong Excel

Dưới đây là tổng hợp các phím tắt thông dụng nhất trong Excel, các bạn nên nhớ để thao tác nhanh hơn.

Tổ hợp phím Chức năng

Ctrl + A

Chọn tất cả bảng tính

Ctrl + C

Sao chép vùng dữ liệu được chọn

Ctrl + D

Chép dữ liệu từ ô trên xuống các ô phía dưới

Ctrl + R

Chép dữ liệu từ ô bên trái sang các ô bên phải

Ctrl + X

Cắt vùng dữ liệu được chọn

Ctrl + V

Dán nhiều lần sau khi sao chép

Ctrl + F

Mở hộp thoại tìm kiếm trên sheet

Ctrl + H

Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế

Ctrl + N

Tạo một bảng tính Excel mới

Ctrl + P

Mở hộp thoại in

Ctrl + S

Lưu bảng tính, mở cửa sổ Save as.

Ctrl + Z

Khôi phục thao tác trước đó

Alt+ F4

Đóng bảng tính Excel

Ctrl + Home

Về ô đầu tiên A1

Home

Về đầu dòng

Ctrl + End

Tới ô dữ liệu cuối cùng

Tab

Di chuyển sang ô bên phải

Shift + Tab

Di chuyển sang ô bên trái

Enter

Di chuyển xuống ô dưới

Shift + Enter

Di chuyển lên ô phía trên

Esc

Xóa dữ liệu vừa thao tác trong ô

Alt + Enter

Thêm dòng trong cell

Backspace

Xóa ký tự vùng chọn hoặc từ bên trái con trỏ chuột

Delete

Xóa ký tự vùng chọn hoặc từ bên phải con trỏ chuột

Ctrl + Shift + :

Chèn thời gian hiện tại vào ô

=

Bắt đầu một công thức trong Excel

Alt + =

Chèn tự động công thức =SUM

Ctrl + ;

Cập nhật ngày tháng hiện tại vào ô

Ctrl + K

Mở hộp thoại Insert Hyperlink

Ctrl + 1

Mở hộp thoại Format Cells

Ctrl + B

Bật/tắt định dạng in đậm

Ctrl + I

Bật/tắt định dạng in nghiêng

Ctrl + U

Bật/tắt định dạng gạch chân

Ctrl + 5

Bật/tắt định dạng gạch giữa

Ctrl + Shift + ~

Chuyển sang định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + $

Chuyển sang định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + %

Chuyển sang định dạng số kiểu Percentage

Ctrl + Shift + ^

Chuyển sang định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + #

Chuyển sang định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + ?

Chuyển sang định dạng kiểu Number với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + &

Thêm đường viền bên ngoài

Ctrl + Shift + -

Bỏ đường viền bên ngoài

Ctrl + 9

Ẩn các dòng đang chọn

Ctrl + Shift + 9

Hiển thị các dòng trong vùng đang chọn

Ctrl + 0

Ẩn các cột đang chọn

Ctrl + Shift + 0

Hiển thị các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Ngoài ra trong Excel còn hỗ trợ các phím tắt khác giúp các bạn thao tác nhanh chóng hơn, nhưng những tổ hợp phím tắt trong bài viết là những phím tắt thường được sử dụng nhất khi các bạn thao tác trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận