Hàm LARGE & SMALL trong excel - Cách dùng và ví dụ minh họa

Bài viết sau đây mô tả cú pháp và cách dùng hàm LARGE và SMALL trong Excel.  

Hàm LARGE & SMALL trong Excel

Cấu trúc hàm và cách sử dụng hàm LARGE trong Excel

Cú pháp: =LARGE(array,k)

Trong đó:

 • LARGE: Là tên hàm dùng để tìm giá trị lớn thứ k trong mảng array.
 • Array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần tìm giá trị lớn thứ k.
 • K: Vị trí thứ k tính từ giá trị lớn nhất trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Lưu ý:

 • Nếu mảng dữ liệu Array trống, hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • K phải là một số nguyên lớn hơn 0, nếu không hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • Nếu k lớn hơn số lượng giá trị của mảng dữ liệu, hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • Nếu mảng dữ liệu Array có n giá trị, hàm LARGE(array,1) là giá trị lớn nhất của chuỗi và LARGE(array,n) là giá trị nhỏ nhất của chuỗi.

Cấu trúc hàm và cách sử dụng hàm SMALL trong Excel

Cú pháp: =SMALL(array,k)

Trong đó:

 • SMALL: Là tên hàm dùng để tìm giá trị nhỏ thứ k trong mảng Array.
 • Array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần tìm giá trị nhỏ thứ k.
 • K: Vị trí thứ k tính từ giá trị nhỏ nhất trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Lưu ý:

 • Nếu mảng dữ liệu Array trống, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • K phải là một số nguyên lớn hơn 0, nếu không hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • Nếu k lớn hơn số lượng giá trị của mảng dữ liệu, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM!.
 • Nếu mảng dữ liệu Array có n giá trị, hàm SMALL(array,1) là giá trị nhỏ nhất của chuỗi và SMALL(array,n) là giá trị lớn nhất của chuỗi.

Ví dụ minh họa

Bạn sao chéo dữ liệu trong bảng dưới và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel:

54

38

19

67

57

25

54

57

59

36

77

85

34

64

Ta có hình ảnh các ví dụ sau:

Ví dụ hàm LARGE & SMALL

Trên đây Thủ Thuật 123 đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SMALL và LARGE để tìm giá trị nhỏ /lớn thứ k trong chuỗi dữ liệu. Thật đơn giản đúng không bạn? Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận