Cách xóa tài khoản Instagram vĩnh viễn

Khi các bạn không muốn sử dụng Instagram hay xóa tài khoản Instagram cũ để tạo tài khoản Instagram mới thì phải làm thế nào? Trong bài viết này, Thủ thuật 123sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa tải khoản Instagram vĩnh viễn.

Cách xóa tài khoản Instagram vĩnh viễn

Các bạn hãy lưu ý rằng việc xóa tải khoản Instagram vĩnh viễn thì các bạn sẽ mất liên kết với tài khoản Facebook (nếu có), các dữ liệu trong tài khoản Instagram đó cũng bị xóa theo và không thể khôi phục được. Chính vì điều đó nên các bạn hãy cân nhắc trước việc xóa tải khoản Instagram vĩnh viễn. Nếu như các bạn chỉ muốn khóa tạm thời và sau này có thể mở ra được với các dữ liệu con nguyên thì các bạn hãy khóa tài khoản tạm thời.

1. Khóa tài khoản tạm thời

Bước 1: Các bạn tiến hành truy cập tài khoản Instagram của mình trên thiết bị đi động hoặc máy tính. Sau đó, các bạn chọn Chỉnh sửa trang cá nhân.

Chọn Chỉnh sửa trang cá nhân

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn mục Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản để khóa tài khoản tạm thời.

Chọn mục Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản

Bước 3: Sau đó, các bạn lần lượt điển các thông tin như sau:

  • Tại sao bạn vô hiệu hóa tài khoản của mình?: Các bạn chọn một lý do có sẵn trong danh sách.
  • Nhập mật khẩu để tiếp tục: Xác nhận bạn là chủ sở hữu của tài khoản.
  • Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản: Nhấn vào để bắt đầu khóa tài khoản

Điền các thông tin trong mục Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản

Như vậy, các bạn đã hoàn tất việc khóa tài khoản tạm thời trên Instagram. Nếu như các bạn muốn mở lại tài khoản thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào như bình thường là tài khoản Instagram sẽ tự động mở lại.

2. Xóa tài khoản Instagram vĩnh viễn

Hãy lưu ý rằng xóa tài khoản Instagram sẽ không thể khôi phục lại.

Bước 1: Các bạn tiến hành truy cập trang Web sau của Instagram và đăng nhập để sử dụng.

Trang chủ: https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Bước 2: Sau đó, các bạn tiến hành chọn các thông tin như sau:

  • Vì sao bạn lại xóa tài khoản ?: Chọn một lựa chọn có sẵn trong danh sách
  • Nhập mật khẩu để tiếp tục: Xác nhận bạn là chủ tài khoản
  • Xóa vĩnh viễn tài khoản của tôi: Nhấn để bắt đầu xóa.

Chọn các thông tin trong mục Xóa tài khoản của bạn

Các bạn lưu ý rằng, khi các bạn nhấn xóa thì Instagram sẽ không xóa ngay lập tức. Họ sẽ hẹn bạn một ngày xóa nhất định (1 tháng sau khi xác nhận xóa tài khoản), trong thời gian chờ 1 tháng đó các bạn có thể truy cập lại vào tài khoản Instagram để hủy lệnh xóa nếu bạn muốn.

Trong bài viết này, Thủ thuật 123 đã hướng dẫn các bạn cách xóa tài khoản Instagram tạm thời và vĩnh viễn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận