Những câu nói hay về sách ý nghĩa nhất

Những cuốn sách là kho tàng kiến thức quý báu của nhân loại. Ngoài ra, sách còn là nguồn giải trí hữu ích giúp cho tâm hồn chúng ta trở lên tốt và thanh tịnh hơn.

Những câu nói hay về sách ý nghĩa nhất

Nếu bạn là một người thích đọc sách thì các bạn hãy thử đọc và đưa ra cảm nghĩ của bạn về những câu nói hay về sách dưới đây!

1. Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.

– Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.
John Adams

2. Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.

– The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.
Rene Descartes

3. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

– The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.
Dr Seuss

4. Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

– In books lies the soul of the whole past time.
Thomas Carlyle

5. Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

– Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
Albert Einstein

6. Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

– Be careful about reading health books. You may die of a misprint.
Mark Twain

7. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.

– A person who won't read has no advantage over one who can't read.
Mark Twain

8. Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

– It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life.
Victor Hugo

9. Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

– Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you
Barack Obama

10. Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

– You know you've read a good book when you turn the last page and feel as if you've lost a friend.
Khuyết danh

Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay

11. Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

– Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.
Louisa May Alcott

12. Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.

– A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.
Khuyết danh

13. Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.

– The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.
Voltaire

14. Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.

– What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space.
Italo Calvino

15. Lí tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả, và người đọc phải tự khám phá ra cho mình.

– Ideally a book would have no order to it, and the reader would have to discover his own.
Mark Twain

16. Việc đọc đối với tâm trí cũng giống như thể dục đối với cơ thể.

– Reading is to the mind what exercise is to the body.
Joseph Addison

17. Căn phòng không có sách giống như thư viện không có linh hồn.

– A room without books is like a body without a soul.
Marcus Tullius Cicero

18. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.

– Only one book is worth reading: the heart.
Ajahn Chah

19. Người càng thông thái, càng đọc nhiều, và những người thông thái nhất là những người đọc nhiều nhất.

– The wiser a man becomes, the more he will read, and those who are wisest read most.
Hans Christian Andersen

20. Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời.

– There are no books in this world that everybody must read, but only books that a person must read at a certain time in a given place under given circumstances and at a given period of his life.
Lâm Ngữ Đường

Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc

21. Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao.
Khuyết danh

22. Không đọc muôn quyển sách, nên đi muôn dặm đường.
Phan Huy Vịnh

23. Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ.

– Books like friends, should be few and well-chosen.
Samuel Johnson

24. Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.

– All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.
Thomas Carlyle

25. Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.

– I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.
Groucho Marx

26. Tuổi thơ không có sách- sẽ là không có tuổi thơ. Điều đó giống như bị đuổi khỏi cái nơi thần kỳ mà bạn có thể tới và tìm được niềm vui quý hiếm nhất.

– A childhood without books – that would be no childhood. That would be like being shut out from the enchanted place where you can go and find the rarest kind of joy.
Astrid Lindgren

27. Tin sách cả, không có sách còn hơn.
Mạnh Tử

28. Sách là bạn tôi khi tôi không có bạn bè quanh mình.

– Books were my friends when no friends were around.
Katrina Mayer

29. Bên cạnh đó, đọc lại, không phải đọc, mới là điều quan trọng.

– Besides, rereading, not reading, is what counts.
Jorge Luis Borges

30. Không có người bạn nào trung thành như cuốn sách.

– There is no friend as loyal as a book.
Ernest Hemingway

Không có người bạn nào trung thành như cuốn sách

31. Chúng tôi có quan điểm rằng thay vì để sách mốc meo đằng sau lưới sắt, cách xa khỏi những ánh mắt phàm tục, tốt hơn là để chúng sờn đi vì được đọc.

– We are of opinion that instead of letting books grow moldy behind an iron grating, far from the vulgar gaze, it is better to let them wear out by being read.
Jules Verne

32. Đừng đọc cho vui giống như trẻ con, hay giống như kẻ tham vọng, đọc vì muốn được chỉ dẫn. Không, hãy đọc để sống.

– Do not read, as children do, to amuse yourself, or like the ambitious, for the purpose of instruction. No, read in order to live.
Gustave Flaubert

33. Một cuốn sách không chỉ là một cấu trúc ngôn từ hay một loạt cấu trúc ngôn từ; nó là cuộc hội thoại mà nó thiết lập với người độc giả và âm điệu mà nó ẩn vào giọng nói của anh ta, và những hình ảnh thay đổi và bền vững mà nó để lại trong ký ức của anh ta. Một cuốn sách không phải là thực thể cô lập: nó là mối quan hệ, một cần trục của vô số mối quan hệ.

– A book is more than a verbal structure or series of verbal structures; it is the dialogue it establishes with its reader and the intonation it imposes upon his voice and the changing and durable images it leaves in his memory. A book is not an isolated being: it is a relationship, an axis of innumerable relationships.
Jorge Luis Borges

34. Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

– There is no proper time and place for reading. When the mood for reading comes, one can read anywhere.
Lâm Ngữ Đường

35. Khi các tác gia qua đời họ trở thành những cuốn sách, một sự tái sinh cũng không quá tệ.

– When writers die they become books, which is, after all, not too bad an incarnation.
Jorge Luis Borges

36. Nếu bạn có một thư viện và một khu vườn, bạn đã có mọi thứ bạn cần.

– If you have a garden and a library, you have everything you need.
Marcus Tullius Cicero

37. Đọc mỗi lúc chờ đợi; đọc mỗi giờ; đọc trong thời gian rảnh rỗi; đọc trong lúc lao động; đọc khi đi vào; đọc khi đi ra. Công việc giáo dục tâm trí chỉ đơn giản là: đọc để dẫn dắt.

– Read at every wait; read at all hours; read within leisure; read in times of labor; read as one goes in; read as one goest out. The task of the educated mind is simply put: read to lead.
Marcus Tullius Cicero

38. Cho ngôi nhà một thư viện cũng là cho ngôi nhà một linh hồn.

– To add a library to a house is to give that house a soul.
Marcus Tullius Cicero

39. Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Trong con chó, quá tối để đọc.

– Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.
Groucho Marx

40. Có những cuốn sách mà bìa trước sau là các phần khá khẩm nhất.

– There are books of which the backs and covers are by far the best parts.
Charles Dickens

Có những cuốn sách mà bìa trước sau là các phần khá khẩm nhất

41. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

– Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.
Harvey MacKay

42. Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.

– The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing.
Voltaire

43. Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.

– Nature and books belong to the eyes that see them.
Ralph Waldo Emerson

44. Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.

– The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it.
Robert Creeley

45. Nghệ thuật đọc là lướt qua một cách khôn ngoan.

– The art of reading is to skip judiciously.
Alexander Hamilton

46. Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

– You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.
Mahatma Gandhi

47. Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người.

– Whenever books are burned, men also in the end are burned.
Heinrich Heine

48. Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.

– Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations.
Henry David Thoreau

49. Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

– Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought.
Edward Bulwer Lytton

50. Tôi ghét sách; chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì.

– I hate books; they only teach us to talk about things we know nothing about.
Jean Jacques Rousseau

Tôi ghét sách chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì

51. Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

– What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.
Thomas Carlyle

52. Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách… Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.

– Perhaps they were right in putting love into books… Perhaps it could not live anywhere else.
William Faulkner

53. Câu đầu tiên trong cuốn sách là cái bắt tay, hoặc có lẽ một vòng ôm.

– The first sentence of a book is a handshake, perhaps an embrace.
Jhumpa Lahiri

54. Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

– Never lend books – nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me.
Anatole France

55. Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không bạn có thể chẳng có cơ hội đọc nó đâu.

– Read the best books first, or you may not have a chance to read them at all.
Henry David Thoreau

56. Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều hơn là đọc nó. Tôi phải nhanh chóng đặt nó xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ dẫn. Điều tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc bằng hành động.

– A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint. What I began by reading, I must finish by acting.
Henry David Thoreau

57. Tôi ngủ gật khi đang đọc một cuốn sách tẻ nhạt và mơ tôi tiếp tục đọc, vì vậy tôi thức giấc vì quá buồn chán.

– I fell asleep reading a dull book and dreamed I kept on reading, so I awoke from sheer boredom.
Heinrich Heine

58. Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ai nếu không phải tổ hợp của kinh nghiệm, thông tin, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những điều chúng ta đã tưởng tượng ra?

– Who are we, who is each one of us, if not a combinatoria of experiences, information, books we have read, things imagined?
Italo Calvino

59. Một vài cuốn sách được lựa chọn kỹ lưỡng, và được dùng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn bối rối trước thư viện Alexandrian.

– A few books well chosen, and well made use of will be more profitable than a great confused Alexandrian library.
Thomas Fuller

60. Số lượng sách cứ tiếp tục lớn dần lên, và ta có thể dự đoán rằng rồi sẽ đến lúc học được từ sách cũng khó như học toàn bộ vũ trụ. Rồi tìm kiếm từng chút sự thật ẩn dấu trong tự nhiên cũng sẽ thuận tiện như tìm nó giữa vô vàn chồng sách.

– The number of books will grow continually, and one can predict that a time will come when it will be almost as difficult to learn anything from books as from the direct study of the whole universe. It will be almost as convenient to search for some bit of truth concealed in nature as it will be to find it hidden away in an immense multitude of bound volumes.
Denis Diderot

Số lượng sách cứ tiếp tục lớn dần lên

Với những câu nói hay về sách trong bài viết trên, các bạn hãy đọc và để lại cảm nhận của bạn bằng cách gửi bình luận, ý kiến của bạn cho ThuThuat123 ở mục bình luận cuối bài viết nhé!

Viết bình luận