Cách đo khoảng cách trên Google Maps

Đo khoảng cách trên Google Maps là giúp bạn có thể tính đoạn đường ngắn nhất khi tìm đường đi. Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đo khoảng cách trong Google Maps.

Cách đo khoảng cách trên Google Maps

1. Đo khoảng cách trên Google Maps phiên bản Web

Bước 1: Bạn mở Google Maps, click chuột phải vào địa điểm làm mốc (1) => Đo khoảng cách (2).

Chọn Đo khoảng cách

Bước 2: Bạn click vào điểm tiếp theo cần đo và Google sẽ tạo mốc khoảng cách cho bạn.

Bạn click vào điểm tiếp theo cần đo và Google sẽ tạo mốc khoảng cách cho bạn

Bước 3: Bạn tiếp tục thêm các điểm mốc và tổng quãng đường sẽ hiển thị ở popup nhỏ bên dưới.

Bạn tiếp tục thêm các điểm mốc và tổng quãng đường sẽ hiển thị ở popup nhỏ bên dưới

2. Đo khoảng cách trong Google Maps trên Android

Bước 1: Bạn chạm, giữ và tạo một điểm ghim (1) làm mốc. Sau đó, bạn chạm vào phần viền tiêu đề Đã thả ghim (2) => Đo khoảng cách (3).

Nhấn chọn Đo khoảng cách

Bước 2: Bạn nhấn vào Thêm điểm (1) để tạo thêm các điểm mốc cần đo. Nhấn vào nút Undo (2) để xóa điểm mốc trước đó mà bạn thêm.

Bạn nhấn vào Thêm điểm để tạo thêm các điểm mốc cần đo

Bước 3: Để xóa tất cả các điểm mốc đã tạo, bạn nhấn vào biểu tượng (1) => Xoá (2).

Nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm dọc rồi chọn Xóa

3. Đo khoảng cách trong Google Maps trên iOS

Bước 1: Bạn giữ và chạm vào điểm mốc cần đo (1). Sau đó, bạn vuốt từ dưới lên trong đề mục Đã thả ghim (2) => Đo khoảng cách (3).

Click vào Đo khoảng cách

Bước 2: Bạn di chuyển điểm mốc (1) và nhấn Thêm điểm (1) để tạo thêm điểm mốc mới. Tổng quãng đường của bạn sẽ hiển thị ở phần popup bên dưới (3).

Tổng quãng đường của bạn sẽ hiển thị ở phần popup bên dưới

Bước 3: Để xóa điểm trước đó, bạn hãy chạm vào biểu tượng mũi tên quay lại (1). Để xóa toàn bộ phép đo, bạn hãy chạm vào biểu tượng (2) => Xóa (3).

Chạm vào dấu 3 chấm và nhấn Xóa

Với mẹo nhỏ, bạn có thể tính quãng đường ngắn và tiện lợi khi di chuyển với Google Maps. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận