Teamviewer

Tổng hợp các bài viết về Teamviewer

Cách sửa lỗi cài nhầm TeamViewer bản thương mại

Cách sửa lỗi cài nhầm TeamViewer bản thương mại

Teamviewer là một phần mềm không hoàn toàn miễn phí, nếu bạn cài đặt bản thương mại Company thì sau 30 ngày phần mềm sẽ báo lỗi hết hạn và bạn không thể sử dụng được nữa.

Hướng dẫn cách điều khiển máy tính từ xa bằng Teamviewer

Hướng dẫn cách điều khiển máy tính từ xa bằng Teamviewer

TeamViewer hỗ trợ người dùng có thể kết nối với máy tính từ xa. Từ đó, bạn có thể truy cập, hỗ trợ, nhận hoặc gửi file với đối tác nhanh chóng mà không cần phải có mặt trực tiếp để thực hiện công việc. Việc này sẽ rút ngắn quy trình cũng như thời gian mà công việc vẫn đạt được hiệu quả.

Hướng dẫn cách sử dụng Teamviewer để xem và điều khiển máy tính từ xa

Hướng dẫn cách sử dụng Teamviewer để xem và điều khiển máy tính từ xa

TeamViewer là một phần mềm miễn phí dùng để điều khiển được máy tính khác từ xa thông qua internet. Teamviewer có hai chiều hướng sử dụng. Sử dụng Teamviewer để điều khiển một máy tính khác (máy này cũng phải dùng Teamviewer) hoặc để máy tính khác điều khiển máy tính của mình.