Các phím tắt thường dùng trong Powerpoint

Các bạn cần phải làm việc với PowerPoint, bên cạnh thao tác bằng con trỏ chuột các bạn nên sử dụng các tổ hợp phím tắt để tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện. Nếu các bạn chưa biết nhiều tổ hợp phím tắt thường dùng trong PowerPoint, thì các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Phím tắt thường dùng trong Powerpoint

Bài viết tổng hợp các tổ hợp phím tắt thường dùng trong PowerPoint.

Tổ hợp phím tắt Chức năng

Ctrl + N

Tạo một file PowerPoint mới

Ctrl + S

Lưu lại file PowerPoint

Ctrl + W

Đóng file PowerPoint

Ctrl + P

Mở cửa sổ in

Ctrl + O

Mở file PowerPoint

Ctrl + A

Chọn tất cả slide hoặc chọn tất cả nội dung trong slide

Ctrl + M

Thêm slide mới dưới slide hiện hành

Ctrl + T

Mở hộp thoại Font

Ctrl + F

Mở hộp thoại tìm kiếm trong PowerPoint

Ctrl + H

Mở hộp thoại Replace, tìm kiếm và thay thế

Ctrl + K

Mở hộp thoại chèn liên kết Hyperlink

F7

Mở hộp thoại kiểm tra lỗi chính tả (Spelling)

Ctrl + C

Sao chép (copy) đoạn văn bản đã chọn

Ctrl + V

Dán (paste) đoạn văn

Ctrl + Z

Phục hồi thao tác trước đó

F4 hoặc Ctrl + Y

Lặp lại thao tác vừa thực hiện

Ctrl + D

Nhân đôi slide đang chọn

Delete

Xóa một ký tự sau con trỏ chuột

Ctrl + Delete

Xóa một từ sau con trỏ chuột

Backspace

Xóa một ký tự trước con trỏ chuột

Ctrl + Backspace

Xóa một từ trước con trỏ chuột

Ctrl + B

Bật/tắt định dạng in đậm cho đoạn văn bản được chọn

Ctrl + I

Bật/tắt định dạng in nghiêng cho đoạn văn bản được chọn

Ctrl + U

Bật/tắt định dạng gạch chân cho đoạn văn bản được chọn

Shift + F9

Bật/tắt đường kẻ lưới trong PowerPoint

F5

Trình chiếu Slide, bắt đầu từ Slide đầu tiên

Shift + F5

Trình chiếu Slide, bắt đầu từ Slide đang chọn

ESC hoặc -

Tắt trình chiếu.

Mũi tên sang phải hoặc mũi tên xuống dưới (N)

Chuyển sang Slide tiếp theo khi trình chiếu

Mũi tên lên trên hoặc mũi tên sang trái (P)

Chuyển sang Slide trước khi đang trình chiếu

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận