Cách gõ tiếng Việt có dấu với kiểu gõ Telex và VNI

Telex và VNI là hai kiểu gõ phổ biến nhất để viết tiếng Việt có dấu trên máy tính. ThuThuat123.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gõ tiếng Việt có dấu với hai kiểu gõ này. Với những chữ không có trên bàn phím (các chữ có mũ, móc, chữ đ hoặc các con dấu) hai kiểu gõ này có hai quy tắc khác nhau.

Gõ tiếng Việt có dấu với Telex và VNI

1. Cách gõ tiếng Việt có dấu với kiểu gõ Telex.

Cách gõKết quả
ddđ
awă
owơ
uwư
aaâ
ooô
eeê
fhuyền
ssắc
rhỏi
xngã
jnặng
zxóa dấu

Ví dụ: Khi bạn muốn gõ một dòng chữ như sau: “Gõ tiếng việt có dấu với kiểu gõ Telex cùng ThuThuat123.com.”

Thì ta phải gõ liền như sau: “Gox tieengs Vieetj cos daaus vowis kieeur gox Telex cungf ThuThuat123.com.”

2. Cách gõ tiếng Việt có dấu với kiểu gõ VNI.

Cách gõKết quả
d9đ
a8ă
o7ơ
u7ư
a6â
o6ô
e6ê
1sắc
2huyền
3hỏi
4ngã
5nặng
0xóa dấu

Ví dụ: Khi bạn muốn gõ một dòng chữ như sau: “Gõ tiếng việt có dấu với kiểu gõ VNI cùng ThuThuat123.com.”

Thì ta phải gõ liền như sau: “Go4 tie6ng1 Vie6t5 co1 da6u1 vo7i1 kie6u3 go4 VNI cung2 ThuThuat123.com.”

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thành công!

Viết bình luận