Tổng hợp những Avatar đẹp nhất

Avatar là hình nhỏ hiển thị bên dưới tên tài khoản của bạn trong các bài viết, comment. Trong nhiều trường hợp thì Avatar còn thay thế hẳn cho tên tài khoản của bạn, ở đó tên tài khoản của bạn không được hiển thị ra mà chỉ có Avatar đại diện cho bạn mà thôi. Ảnh Avatar là ảnh dùng để đại diện cho những trang mạng xã hội như G+, Facebook, Skype, Zalo, Viber v.v… Thông qua hình ảnh Avatar ( ảnh đại diện ) mà nhiều người có thể nhận xét tính cách, tâm hồn và cả trạng thái của bạn. Ảnh Avatar cũng đại diện cho những trò chơi và nó đóng góp nhiều vào hình tượng của nhân vật mà bạn chọn trong thế giới ảo nữa.

Dưới đây là tổng hợp những Avatar đẹp nhất chúng tôi sưu tầm để gửi tới cho các bạn.

Avatar đẹp nhất 1

Avatar đẹp nhất 1

Avatar đẹp nhất 2

Avatar đẹp nhất 2

Avatar đẹp nhất 3

Avatar đẹp nhất 3

Avatar đẹp nhất 4

Avatar đẹp nhất 4

Avatar đẹp nhất 5

Avatar đẹp nhất 5

Avatar đẹp nhất 6

Avatar đẹp nhất 6

Avatar đẹp nhất 7

Avatar đẹp nhất 7

Avatar đẹp nhất 8

Avatar đẹp nhất 8

Avatar đẹp nhất 9

Avatar đẹp nhất 9

Avatar đẹp nhất 10

Avatar đẹp nhất 10

Avatar đẹp nhất 11

Avatar đẹp nhất 11

Avatar đẹp nhất 12

Avatar đẹp nhất 12

Avatar đẹp nhất 13

Avatar đẹp nhất 13

Avatar đẹp nhất 14

Avatar đẹp nhất 14

Avatar đẹp nhất 15

Avatar đẹp nhất 15

Avatar đẹp nhất 16

Avatar đẹp nhất 16

Avatar đẹp nhất 17

Avatar đẹp nhất 17

Avatar đẹp nhất 18

Avatar đẹp nhất 18

Avatar đẹp nhất 19

Avatar đẹp nhất 19

Avatar đẹp nhất 20

Avatar đẹp nhất 20

Avatar đẹp nhất 21

Avatar đẹp nhất 21

Avatar đẹp nhất 22

Avatar đẹp nhất 22

Avatar đẹp nhất 23

Avatar đẹp nhất 23

Avatar đẹp nhất 24

Avatar đẹp nhất 24

Avatar đẹp nhất 25

Avatar đẹp nhất 25

Avatar đẹp nhất 26

Avatar đẹp nhất 26

Avatar đẹp nhất 27

Avatar đẹp nhất 27

Avatar đẹp nhất 28

Avatar đẹp nhất 28

Avatar đẹp nhất 29

Avatar đẹp nhất 29

Avatar đẹp nhất 30

Avatar đẹp nhất 30

Avatar đẹp nhất 31

Avatar đẹp nhất 31

Avatar đẹp nhất 32

Avatar đẹp nhất 32

Avatar đẹp nhất 33

Avatar đẹp nhất 33

Avatar đẹp nhất 34

Avatar đẹp nhất 34

Avatar đẹp nhất 35

Avatar đẹp nhất 35

Avatar đẹp nhất 36

Avatar đẹp nhất 36

Avatar đẹp nhất 37

Avatar đẹp nhất 37

Avatar đẹp nhất 38

Avatar đẹp nhất 38

Avatar đẹp nhất 39

Avatar đẹp nhất 39

Avatar đẹp nhất 40

Avatar đẹp nhất 40

Avatar đẹp nhất 41

Avatar đẹp nhất 41

Avatar đẹp nhất 42

Avatar đẹp nhất 42

Avatar đẹp nhất 43

Avatar đẹp nhất 43

Avatar đẹp nhất 44

Avatar đẹp nhất 44

Avatar đẹp nhất 45

Avatar đẹp nhất 45

Avatar đẹp nhất 46

Avatar đẹp nhất 46

Avatar đẹp nhất 47

Avatar đẹp nhất 47

Avatar đẹp nhất 48

Avatar đẹp nhất 48

Avatar đẹp nhất 49

Avatar đẹp nhất 49

Avatar đẹp nhất 50

Avatar đẹp nhất 50

Avatar đẹp nhất 51

Avatar đẹp nhất 51

Avatar đẹp nhất 52

Avatar đẹp nhất 52

Avatar đẹp nhất 53

Avatar đẹp nhất 53

Avatar đẹp nhất 54

Avatar đẹp nhất 54

Avatar đẹp nhất 55

Avatar đẹp nhất 55

Avatar đẹp nhất 56

Avatar đẹp nhất 56

Avatar đẹp nhất 57

Avatar đẹp nhất 57

Avatar đẹp nhất 58

Avatar đẹp nhất 58

Avatar đẹp nhất 59

Avatar đẹp nhất 59

Avatar đẹp nhất 60

Avatar đẹp nhất 60

Avatar đẹp nhất 61

Avatar đẹp nhất 61

Avatar đẹp nhất 62

Avatar đẹp nhất 62

Avatar đẹp nhất 63

Avatar đẹp nhất 63

Avatar đẹp nhất 64

Avatar đẹp nhất 64

Avatar đẹp nhất 65

Avatar đẹp nhất 65

Avatar đẹp nhất 66

Avatar đẹp nhất 66

Avatar đẹp nhất 67

Avatar đẹp nhất 67

Avatar đẹp nhất 68

Avatar đẹp nhất 68

Avatar đẹp nhất 69

Avatar đẹp nhất 69

Avatar đẹp nhất 70

Avatar đẹp nhất 70

Avatar đẹp nhất 72

Avatar đẹp nhất 72

Avatar đẹp nhất 73

Avatar đẹp nhất 73

Avatar đẹp nhất 74

Avatar đẹp nhất 74

Avatar đẹp nhất 75

Avatar đẹp nhất 75

Avatar đẹp nhất 76

Avatar đẹp nhất 76

Avatar đẹp nhất 77

Avatar đẹp nhất 77

Avatar đẹp nhất 78

Avatar đẹp nhất 78

Avatar đẹp nhất 79

Avatar đẹp nhất 79

Avatar đẹp nhất 80

Avatar đẹp nhất 80

Avatar đẹp nhất 81

Avatar đẹp nhất 81

Avatar đẹp nhất 82

Avatar đẹp nhất 82

Avatar đẹp nhất 83

Avatar đẹp nhất 83

Avatar đẹp nhất 84

Avatar đẹp nhất 84

Avatar đẹp nhất 85

Avatar đẹp nhất 85

Avatar đẹp nhất 86

Avatar đẹp nhất 86

Avatar đẹp nhất 87

Avatar đẹp nhất 87

Avatar đẹp nhất 88

Avatar đẹp nhất 88

Avatar đẹp nhất 89

Avatar đẹp nhất 89

Avatar đẹp nhất 90

Avatar đẹp nhất 90

Avatar đẹp nhất 91

Avatar đẹp nhất 91

Avatar đẹp nhất 92

Avatar đẹp nhất 92

Avatar đẹp nhất 93

Avatar đẹp nhất 93

Avatar đẹp nhất 94

Avatar đẹp nhất 94

Avatar đẹp nhất 95

Avatar đẹp nhất 95

Avatar đẹp nhất 96

Avatar đẹp nhất 96

Avatar đẹp nhất 97

Avatar đẹp nhất 97

Avatar đẹp nhất 98

Avatar đẹp nhất 98

Avatar đẹp nhất 99

Avatar đẹp nhất 99

Avatar đẹp nhất 100

Avatar đẹp nhất 100

Avatar đẹp nhất 101

Avatar đẹp nhất 101

Avatar đẹp nhất 102

Avatar đẹp nhất 102

Avatar đẹp nhất 103

Avatar đẹp nhất 103

Avatar đẹp nhất 104

Avatar đẹp nhất 104

Avatar đẹp nhất 105

Avatar đẹp nhất 105

Avatar đẹp nhất 106

Avatar đẹp nhất 106

Avatar đẹp nhất 107

Avatar đẹp nhất 107

Avatar đẹp nhất 108

Avatar đẹp nhất 108

Avatar đẹp nhất 109

Avatar đẹp nhất 109

Avatar đẹp nhất 110

Avatar đẹp nhất 110

Avatar đẹp nhất 111

Avatar đẹp nhất 111

Avatar đẹp nhất 112

Avatar đẹp nhất 112

Avatar đẹp nhất 113

Avatar đẹp nhất 113

Avatar đẹp nhất 114

Avatar đẹp nhất 114

Avatar đẹp nhất 115

Avatar đẹp nhất 115

Avatar đẹp nhất 116

Avatar đẹp nhất 116

Avatar đẹp nhất 117

Avatar đẹp nhất 117

Avatar đẹp nhất 118

Avatar đẹp nhất 118

Avatar đẹp nhất 119

Avatar đẹp nhất 119

Avatar đẹp nhất 120

Avatar đẹp nhất 120

Avatar đẹp nhất 121

Avatar đẹp nhất 121

Avatar đẹp nhất 122

Avatar đẹp nhất 122

Avatar đẹp nhất 123

Avatar đẹp nhất 123

Avatar đẹp nhất 124

Avatar đẹp nhất 124

Avatar đẹp nhất 125

Avatar đẹp nhất 125

Avatar đẹp nhất 126

Avatar đẹp nhất 126

Avatar đẹp nhất 127

Avatar đẹp nhất 127

Avatar đẹp nhất 128

Avatar đẹp nhất 128

Avatar đẹp nhất 129

Avatar đẹp nhất 129

Avatar đẹp nhất 130

Avatar đẹp nhất 130

Avatar đẹp nhất 131

Avatar đẹp nhất 131

Các bạn đã chọn cho mình được Avatar nào trong 131 Avatar đẹp nhất chúng tôi giới thiệu với bạn phía trên chưa?

Hãy chọn cho mình những Avatar đẹp nhất để thể hiện cá tính, tâm hồn và sở thích của bạn tới cộng động bạn đang tham gia nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Viết bình luận