Mã Vạch

Tổng hợp các bài viết về Mã Vạch

Cách tạo mã vạch trong Word, Excel

Cách tạo mã vạch trong Word, Excel

Thông thường để tạo mã vạch hay còn gọi là Barcode, chúng ta thường tìm đến các phần mềm tạo mã vạch chuyên dụng.