Khối lượng riêng của Sắt, Thép, Nhôm, Đồng, Kẽm, Nhựa Teflon

Khối lượng riêng của chất là là khối lượng của nó trên một đơn vị thể tich nhất định,.khối lượng riêng nói lên rằng cùng 1 thể tích thì chất nào nặng hơn tức mật độ phân tử dày đặc hơn. Khối lượng riêng của sắt, thép, nhôm, đồng, kẽm, nhựa teflon là gì? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về khối lượng riêng của những chất này.

Khối lượng riêng của Sắt, Thép, Nhôm, Đồng, Kẽm, Nhựa Teflon

khoi-luong-rieng-vat-lieu

Khối lượng riêng của vật thể là một đặc tính về mật độ của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật.

Khi gọi khối lượng riêng là D, ta có:

Cụ thể khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này.

Nếu chất đó có thêm đặc tính là đồng chất thì khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình.

Khối lượng riêng còn được gọi là mật độ khối lượng. Đại lượng vật lý này khác hẳn với đại lượng vật lý trọng lượng riêng, mọi người rất dễ gây nhầm lẫn giữa khái niệm trọng lượng và khối lượng.

Trọng lượng riêng (N/m³) = Gia tốc trọng trường (≈9.8 m/s²) x Khối lượng riêng (kg/m³) Trong hệ đo lường quốc tế, khối lượng riêng có đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị khác hay gặp là gam trên xentimét khối (g/cm³).

Ý nghĩa đơn vị khối lượng riêng: kilôgam trên mét khối là khối lượng riêng của một vật nguyên chất có khối lượng 1 kilôgam và thể tích 1 mét khối.

Khi biết được khối lượng riêng của một vật, ta có thể biết vật được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất. Khối lượng riêng một số chất ở nhiệt độ 0 °C và áp suất 760mm Hg là:

Khối lượng riêng của Sắt: 7850 kg/m³

Khối lượng riêng của Thép: 7850 kg/m³

Khối lượng riêng của Nhôm: 2601–2701 kg/m³

Khối lượng riêng của Đồng, Đồng tấm, Đồng tròn đặc: 7000–9000 kg/m³

Khối lượng riêng của Kẽm: 6999 kg/m³

Khối lượng riêng của Nhựa Teflon: 2200 kg/ m3

Như vậy các bạn đã nắm được khối lượng riêng của Sắt, thép, nhôm, đồng, kẽm, nhựa Teflon rồi chứ? Sau khi đã nắm được khối lượng riêng của từng chất trên các bạn hãy sử dụng để áp dụng vào công việc của mình nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Viết bình luận