Thủ Thuật Văn Phòng

Cách căn giữa ô trong Word

Cách căn giữa ô trong Word

Khi các bạn tạo bảng trong word và viết nội dung vào trong ô, thường văn bản sẽ không ở giữa trung tâm ô mà bị lệch trái, phải hoặc trên dưới.