Những cách thêm dòng, cột trong Excel cực nhanh và hay

Những cách thêm dòng cột trong Excel

Hôm nay, Thủ Thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn đọc một số cách thêm dòng, cột trong Excel cực nhanh và hay. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn đọc.

Chèn dòng, cột bằng công cụ Insert trên thẻ Home

Các bước để chèn dòng

Bạn có bảng sau, yêu cầu cần thêm một dòng ở trước dòng STT 6:

Thêm một dòng trước STT 6

Bước 1: Bạn chọn ô bất kì trong dòng liền kề dòng muốn chèn. Ở ví dụ trên bạn có thể chọn ô bất kì ở dòng 8.

Bước 2: Trên thẻ Home (1) => nhấn vào mũi tên dưới chữ Insert (2) => Chọn Insert Sheet Rows (3) để thêm dòng.

Chọn Insert Sheet Rows

=> Kết quả: Một dòng trắng sẽ được thêm ở trước dòng STT 6 và đẩy dòng STT6 xuống dòng 9 trong bảng Excel.

Một dòng trắng sẽ được thêm ở trước dòng STT 6 và đẩy dòng STT6 xuống dòng 9 trong bảng Excel

Lưu ý: ở Bước 2 thay vì chọn Insert Sheet Rows, bạn có thể chọn Insert Cells…,

Cửa sổ Insert hiện ra, bạn chọn Entire Row sẽ cho kết quả tương tự:

Chọn Entire Row

Các bước để chèn cột

Để thêm một cột, các làm tương tự như chèn dòng như sau:

Với bảng ví dụ trên, bạn cần thêm 1 cột trước cột Số lượng (Chiếc).

Bước 1: Bạn chọn chuột vào một ô bất kì trong cột E.

Bước 2: Trên thẻ Home (1) => Nhấn vào mũi tên dưới chữ Insert (2) => Chọn Insert Sheet Columns (3).

Chọn Insert Sheet Columns

=> Kết quả thu được như sau:

Kết quả thu được

Lưu ý:Bước 2 thay vì chọn Insert Sheet Collums, bạn có thể chọn Insert Cells…,

Cửa sổ Insert hiện ra, bạn chọn Entire Collum sẽ cho kết quả tương tự:

Chọn Entire column

Sử dụng tổ hợp nhím Ctrl + + (Dấu cộng trên bàn phím số)

Trên bàn phím máy tính thông thường, sẽ có 2 dấu cộng (+):

Tổ hợp phím Ctrl và dấu cộng

Dấu cộng số (1) Thủ thuật 123 sẽ gọi là dấu cộng trên bàn phím chữ.

Dấu cộng số (2) Thủ thuật 123 sẽ gọi là dấu cộng trên bàn phím số.

Với cách dùng tổ hợp phím Ctrl + + : là sẽ dùng dấu cộng trên bàn phím. Còn nếu bạn muốn dùng dấu cộng trên bàn phím chữ thì bạn phải sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + +theo các bước bên dưới.

Bước 1: Chọn (bôi đen) dòng, cột mà bạn muốn thêm dòng, cột kế bên bằng cách.

(1) Chọn bất kì ô ở dòng /cột ở bên cạnh dòng, cột muốn thêm. Ví dụ ô E6.

Chọn (bôi đen) dòng, cột mà bạn muốn thêm dòng, cột kế bên

(2) Sử dụng tổ hợp phím:

- Shift + Space (phím cách) nếu muốn bôi đen dòng chứa ô đã chọn.

Sử dụng tổ hợp phím Shift và Space nếu muốn bôi đen dòng chứa ô đã chọn

- Ctrl + Space (phím cách) nếu muốn bôi đen cột chứa ô đã chọn.

Sử dụng tổ hợp phím Ctrl và Space nếu muốn bôi đen cột chứa ô đã chọn

Lưu ý: Cách làm bôi đen như Thủ Thuật 123 hướng dẫn ở trên sẽ không thực hiện được nếu như trong bảng tính của bạn có bất kì ô Merger nào liên kết với dòng / cột cần bôi đen. Để khắc phục lỗi trên, bạn có thể bôi đen dòng /cột theo cách sau: trên thanh tên cột hoặc hàng, bạn di duyển chuột đến dòng /cột liền kề mà bạn muốn chèn thêm cho đến khi con trỏ chuột chuyển sang mũi tên mầu đen, thì bạn nhấp chuột và toàn bộ dòng /cột đó sẽ được bôi đen.

Trên thanh tên cột hoặc hàng bạn di chuyển chuột đến dòng hoặc cột liền kề

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + + (dấu cộng trên bàn phím số của máy tính) để thêm dòng nếu bạn bôi đen dòng và thêm cột nếu bạn bôi đen cột.

Hoặc nhấp tổ hợp phím Ctrl + Shift + + (dấu cộng trên bàn phím chữ).

Sử dụng tổ hợp phím Alt + I, sau đó ấn R/C

Bước 1: Bạn nhấn chuột vào vị trí ô bất kì trên dòng /cột liền kề dòng /cột cần thêm. Ví dụ ô E6.

Nhấn chuột vào ô E6

Bước 2: Bạn giữ phím Alt trên bàn phím. Trên thanh Ribbon sẽ hiện lên các chữ/số trong ô vuông mầu đen là các lối tắt lựa chọn công cụ của Excel.

Ô vuông màu đen là các lối tắt lựa chọn công cụ

Bước 3: Bạn vẫn giữ phím Alt và nhấn phím H trên bàn phím => chọn thẻ Home.

Trên đó tiếp tục lại hiện ra các lốt tắt trong thẻ Home.

Thực hiện lại hiện ra các lối tắt trong thẻ Home

Bước 4: Tiếp tục giữ phím Alt và nhấn phím I trên bàn phím để chọn Insert. Trên đó tiếp tục lại hiện ra các lốt tắt cho mục Insert.

Chọn Insert

Bước 5: Vẫn giữ phím Alt, bạn nhấn R nếu muốn thêm dòng và C nếu muốn thêm cột. Và đây là kết quả nếu như Thủ Thuật 123 nhấn R.

Giữ phím Alt nhấn R nếu muốn thêm dòng và C nếu muốn thêm cột

Chèn dòng ở khu vực theo yêu cầu

Ví dụ trong bảng Excel của bạn có hai bảng tính con như bên dưới:

Ví dụ trong bảng Excel của bạn có hai bảng tính con

Nếu như bạn cần phải thêm dòng trước STT 2 trong bảng Doanh thu cửa hàng theo Quí, tuy nhiên với cách làm trên, sẽ khiến cho bảng phụ cũng thêm dòng. Vậy Thủ Thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn cách làm để chỉ thêm dòng ở bảng chính.

Bước 1: Định dạng dữ liệu khu vực cần thêm dòng dưới dạng Bảng Excel.

- Thẻ Home.

- Format as Table. Hoặc bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + T.

- Chọn định dạng bảng mà bạn thích.

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Create table và chọn vùng dữ liệu cần chuyển sang dạng bảng Excel. => Chọn vùng dữ liệu trong bảng mà cần thêm dòng ở vị trí đó.

Chọn vùng dữ liệu trong bảng mà cần thêm dòng ở vị trí đó

Bước 3: Chọn ô bất kì trong dòng liền kề cần chèn. Ví dụ E2 (1) => trên thẻ Home (2) nhấn vào mũi tên dưới chữ Insert (3) Chọn Insert Table Rows Above (4) để thêm dòng ngay trên dòng vừa chọn.

Chọn Insert Table Rows Above

Kết quả cho thấy, chỉ khi vực đã được định dạng Bảng Excel mới được thêm dòng, còn các bảng khác vẫn được giữ nguyên.

Kết quả

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận