Hướng dẫn xoá tất cả các dòng trống (dòng trắng) trong file Excel nhanh nhất

Có rất nhiều cách xóa dòng trắng (dòng trắng hoặc không có dữ liệu) trong Excel. Dưới đây Thủ thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn một số cách nhé.

Xóa tất cả các dòng trống trong file Excel

Giả dụ bạn có bảng dữ liệu với một số khoảng trống như sau:

Bảng dữ liệu với một số khoảng trống

Sử dụng Go to special

(1) Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu bạn cần xử lý.

(2) Mở cửa sổ Go To Special bằng cách nhấn vào thẻ Home -> Find & Select -> Go To Special… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + G, chọn Special.

Chọn Go To Special

(3) Cửa sổ Go To Special hiện ra, Bạn chọn Blanks và nhấn OK.

Chọn Blanks

Lúc này, toàn bộ ô có dữ liệu trống đã được chọn.

(4) Bạn vào thẻ Home -> Delete -> Delete Sheet Rows để xóa toàn bộ các dòng đã được chọn.

Chọn Delete Sheet Rows

Kết quả là:

Kết quả

(5) Còn nếu bạn chỉ muốn xóa các ô trống, bạn chọn Delete Cells.

Chọn Delete Cells

Cửa sổ Delete Cells hiện lên với những tùy chọn sau:

  • Shift cells left: là xóa những ô đang chọn, và chuyển dữ liệu của những ô từ bên phải sang.
  • Shift cells up: là xóa những ô đang chọn, và chuyển dữ liệu của những ô từ bên dưới lên.
  • Entire roll: là xóa toàn bộ dòng chứa những ô đang chọn.
  • Entire column: là xóa toàn bộ cột chứa những ô đang chọn.

Tùy chỉnh trong Delete Cells

Sử dụng Autofilter

Với bảng dữ liệu đã được cho như trên, nhiệm vụ của bạn là chỉ cần xóa những dòng mà không có dữ liệu về đơn giá. Vậy cách làm sẽ như sau:

(1) Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu bạn cần xử lý.

(2) Chọn thẻ Data, bạn chọn Filter.

Chọn Filter

(3) Trên cột Đơn giá, bạn nhấp vào ô mũi tên và tick / lựa chọn vào ô (Blanks) -> OK có nghĩa là bạn đang lựa chọn những giá trị trống.

Chọn Blanks 2

(4) Chọn các dòng được lọc, nhấp phải vào bất kì ô nào được chọn, chọn Delete Rows hoặc nhấp tổ hợp phí Ctrl + -.

Chọn Delete Rows

(5) Bỏ chế độ lọc Filter bằng cách trên thẻ Data, chọn Clear.

Chọn Clear

Sử dụng hàm Countblank

(1) Dùng hàm CountBlank để lọc ra những dòng có dữ liệu trống.

- Bằng cách trên Cột G, bạn gõ công thức: G3=COUNTBLANK(A3:F3).

- Bạn copy công thức cho cột G. Công thức này sẽ đếm số lượng ô trống từ Cột A đến cột F trong cùng dòng.

Dùng hàm CountBlank

(2) Sử dụng công cụ Filter để lọc ra những dòng có dữ liệu trống với cách làm mà Thủ thuật 123 đã hướng dẫn trên.

(3) Nếu bạn chỉ muốn xóa dòng có tất cả dữ liệu trắng (ở ví dụ trên là dòng 16). Trên cột G (CountBlank), bạn nhấp vào mũi tên, chọn giá trị 6) để lọc ra dòng cần xóa.

Sử dụng công cụ Filter để lọc ra những dòng có dữ liệu trống

(4) Nếu bạn muốn xóa toàn bộ dòng có ngẫu nhiêu hơn 1 ô trắng, Trên cột G (Countblank), bạn nhấp vào mũi tên, chọn các giá trị trừ giá trị 0) để lọc ra dòng cần xóa.

Xóa toàn bộ dòng có ngẫu nhiêu hơn 1 ô trắng

(5) Bạn xóa những dòng trắng bằng cách bôi đen các dòng đã được lọc, nhấp tổ hợp phím Ctrl + -.

Bôi đen các dòng đã được lọc

(6) Bỏ chế độ lọc Filter bằng cách trên thẻ Data, chọn Clear.

Trên đây Thủ thuật 123 đã hướng dẫn bạn một số cách để xóa tất cả các dòng trống (dòng trắng) trong file Excel. Bạn có thể lựa chọn cách thức nhanh nhất phụ thuộc vào yêu cầu của từng trường hợp.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận