Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop trên Windows 10

Trên Windows 10 có tính năng Remote Desktop giúp các bạn có thể điều khiển được các máy tính Windows khác. Với tính năng Remote Desktop này thì các bạn dễ dàng quản lý, điều khiển được các máy tính con trong hệ thống mạng. Trong bài viết này, Thủ thuật 123 sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Remote Desktop trên Windows 10.

Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop trên Windows 10

1. Thiết lập Remote Desktop cho máy bị điều khiển

Bước 1: Các bạn Click chuột phải vào This PC và chọn Properties.

Click chuột phải vào This PC và chọn Properties

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn mục Remote settings để thiết lập điều khiển máy tính.

Chọn mục Remote settings để thiết lập điều khiển máy tính

Bước 3: Tiếp theo, các bạn chọn thẻ Remote và đánh dấu vào những mục dưới đây:

  • Allow remote connections to this computer
  • Allow connections only from computers running Remote Desktop with Netwark Level Authentication (recommended)

Chọn thẻ Remote và đánh dấu vào mục Allow remote connections to this computer

Sau khi thiết lập xong, các bạn nhấn Apply -> OK để hoàn tất. Khi đã bật tính năng điều khiển trên máy tính xong thì bây giờ các bạn cần xem địa chỉ IP để nhập vào máy điều khiển.

Bước 1: Các bạn mở MenuStart và nhập Command Prompt để mở.

Mở MenuStart và nhập Command Prompt

Bước 2: Sau đó, các bạn nhập lệnh "ipconfig" và nhấn Enter để kiểm tra.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến dãy IP của Ipv4 Address mà thôi, những địa chỉ IP khác bỏ qua. Các bạn hãy lưu lại địa chỉ Ipv4 Address để chút nữa chúng ta sử dụng.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến dãy IP của Ipv4 Address

2. Thiết lập Remote Desktop trên máy chủ điều khiển

Sau khi bật tính năng Remote Desktop trên máy chủ điều khiên xong thì các bạn cần tải một phần mềm có tên Microsoft Remote Desktop trên Microsoft Store để sử dụng.

Link Download: https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-remote-desktop/9wzdncrfj3ps?activetab=pivot:overviewtab

Tải về Microsoft Remote Desktop

Sau khi cài đặt xong, các bạn hãy khởi động phần mềm để chúng ta tiếp tục thiết lập như sau:

Bước 1: Các bạn chọn Add và chọn Desktop để kết nối với máy tính bị điều khiển.

Chọn Desktop để kết nối với máy tính bị điều khiển

Bước 2: Sau đó, các bạn tiến hành nhập các nội dung như sau:

  • PC Name: Địa chỉ IPv4 Address (Trong phần 2)
  • User account: Hỏi để kết nối (theo nhu cầu)
  • Display Name: Tên hiển thị của máy bị điều khiển (đặt cho dễ phân biệt)

Sau khi hoàn tất, các bạn nhấn Save để lưu lại.

Sau khi thiết lập xong, nhấn Save để lưu lại

Bước 3: Lúc này, trên màn hình của Remote Desktop sẽ xuất hiện máy tính các bạn vừa tạo và các bạn nhấn vào để điều khiển.

Trên màn hình của Remote Desktop sẽ xuất hiện máy tính các bạn vừa tạo và các bạn nhấn vào để điều khiển

Hệ thống sẽ mất thời gian để kết nối tới máy bị điều khiển.

Hệ thống sẽ mất thời gian để kết nối tới máy bị điều khiển

Bước 4: Sau khi tìm kiếm được máy điều khiển thì hệ thống sẽ thông báo Accept certificate and conect?. Các bạn nhấn Connect để kết nối, nếu như các bạn muốn những lần kết nối tiếp theo không phải trả lời thông báo này thì hãy đánh dấu vào "Don't ask about this certficate again".

Nhấn Connect để kết nối

Bước 5: Nếu như máy tính bị điều khiển có mật khẩu thì các bạn tiến hành nhập mật khẩu để kết nối. Còn không có mật khẩu thì các bạn sẽ được kết nối vào ngay lập tức.

Nếu không có mật khẩu thì các bạn sẽ được kết nối vào ngay

Bước 6: Để dừng sử dụng Remote Desktop thì các bạn di chuột ra mép bên phải để hiển thị bảng cài đặt và chọn Disconnect là xong.

Chọn Disconnect để dừng Remote Desktop

Trong bài viết này, Thủ thuật 123 đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Remote Desktop trên Windows 10 một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận