Hàm COUNT trong Excel - Cách sử dụng hàm COUNT và ví dụ cụ thể

Trong Excel có rất nhiều các hàm để hỗ trợ chúng ta trong quá trình tính toán và thống kê số liệu. Hôm nay ThuThuat123.com sẽ giới thiệu đến các bạn một hàm khá phổ biến và được dùng nhiều trong Excel, đó chính là hàm COUNT. Nhiệm vụ của hàm COUNT chính là đếm số các ô có chứa số, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham đối. Nếu các bạn chưa hiểu rõ về hàm này hoặc chưa biết cách dùng thì hãy cũng tham khảo bài viết sau đây của ThuThuat123.com nhé.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM COUNT TRONG EXCEL VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1. Cú pháp của hàm COUNT

COUNT(value1, [value2], ...)

Trong đó:

value1, value2:  là các tham chiếu ô hoặc phạm vi bạn muốn đếm số. Value 1 bắt buộc phải có, từ value2 trở đi có thể có hoặc không. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn đếm số.

Một số lưu ý về hàm IF:

  • Các đối số là số, ngày hay trình bày dạng văn bản của số (ví dụ, số nằm trong dấu trích dẫn, chẳng hạn như "1") sẽ được đếm.
  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ không được đếm.
  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được đếm. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu sẽ không được đếm.
  • Nếu bạn muốn đếm giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy dùng hàm COUNTA.
  • Nếu bạn chỉ muốn đếm những số đáp ứng một số tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

2. Cách dùng và ví dụ cụ thể về hàm COUNT

Ví dụ : Đếm các ô chứa số từ B2 đến B8 và Đếm các ô chứa số từ C2 đến C8.

Chúng ta sẽ dùng các công thức sau: =COUNT(B2:B8)=COUNT(C2:C8)

Và chúng ta sẽ được kết quả như sau:

hàm COUNT trong Excel cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Nếu các bạn muốn đếm số ô chứa số trong nhiều cột, hay mảng chúng ta có thể dùng công thức sau: =COUNT(B2:C8) hoặc =COUNT(B2:B8, C2:C8)

dùng hàm COUNT để đếm trong excel

Trên đây là bài giới thiệu về hàm COUNT trong Excel, cách sử dụng hàm COUNT và ví dụ cụ thể. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ biết cách sử dụng hàm này một cách thành thạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Viết bình luận