Cách lấy, trích xuất các ký tự ở ngoài cùng bên trái bằng hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel

Cách lấy, trích xuất các ký tự ở ngoài cùng bên trái bằng hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel

Hôm nay, Thủ Thuật 123 hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel để phân xuất được chuỗi kí tự con từ phải sang trái của chuỗi ký tự, phân xuất văn bản trước một kí tự xác định, buộc hàm RIGHT trả về số,…

Cấu trúc hàm

RIGHT(text, [num_chars])

RIGHTB(text, [num_bytes])

Trong đó:

  • RIGHT: là tên hàm dùng để trích xuất một hoặc nhiều ký tự cuối cùng của một chuỗi (tính từ phải sang trái) dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.
  • RIGHTB: là tên hàm dùng để trích xuất một hoặc nhiều ký tự cuối cùng của một chuỗi (tính từ phải sang trái) dựa vào số byte mà bạn chỉ định.
  • Text: Là chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự.
  • Num_chars: Số lượng ký tự mà bạn muốn trích xuất. Đây là đối số tùy chọn. Nếu người dùng không quy định, Excel sẽ tự động hiểu bằng 1; tức là lấy giá trị đầu tiên bên trái.
  • Num_bytes: Số lượng ký tự mà bạn muốn trích xuất dựa trên byte. Đây là đối số tùy chọn. Nếu người dùng không quy định, Excel sẽ tự động hiểu bằng 1; tức là lấy giá trị đầu tiên bên trái.

Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Sử dụng làm RIGHT để lấy một hoặc nhiều ký tự từ phải

Trong bảng tính dưới đây, Thủ Thuật 123 đã sử dụng hàm RIGHT để lấy 1 và 3 ký tự cuối cùng.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy 1 và 3 ký tự cuối cùng

Hoặc trong công thức nhập có thể thay vị trí của ô chứa chuỗi ký tự bằng chuỗi ký tự và nằm trong dấu ngoặc kép như hình sau:

Sử dụng làm RIGHT kết hợp với hàm VALUE chuyển dữ liệu sang số

Sử dụng làm RIGHT kết hợp với hàm VALUE chuyển dữ liệu sang số

Kết quả của hàm RIGHT sẽ mặc định được định dạng là chữ, để chuyển dữ liệu đó sang dạng số để có thể tính toán ngay được, bạn có thể sử dụng kết hợp với hàm Value như sau:

Thay vị trí của ô chứa chuỗi ký tự bằng chuỗi ký tự và nằm trong dấu ngoặc kép

RIGHTB (khi máy tính của bạn thiết đặt ngôn ngữ mặc định hỗ trợ DBCS) sử dụng tương tự như RIGHT.

Lưu ý:
  • Nếu Text của bạn là dạng chữ thì phải cho vào dấu nháy kép "".
  • Num_chars/ num_bytes phải là số dương, nếu không hàm sẽ báo lỗi #VALUE!.
  • Trước khi sử dụng hàm RIGHT bạn cần kiểm tra các ký tự trống trước vào sau chuỗi không nhìn thấy nhưng sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công thức.
  • Hàm RIGHT chỉ dùng được với dữ liệu dạng text mà không dùng được dữ liệu ngày tháng, nếu bạn muốn tách ngày tháng phải sử dụng các hàm DAY, MONTH, hoặc YEAR.

Viết bình luận