Cách dùng hàm TRANSPOSE trong Excel

Cách dùng hàm TRANSPOSE trong Excel

Hàm TRANSPOSE trả về một phạm vi các ô đang sắp xếp theo hàng dọc thành hàng ngang và ngược lại.

Cấu trúc hàm

= TRANSPOSE (array),

Trong đó:

- TRANSPOSE là tên hàm dùng để xoay các ô từ hàng dọc thành ngang và ngược lại.

- array: là mảng dữ liệu gốc cần xoay, có thể là ở chiều dọc hoặc chiều ngang.

Vì TRANSPOSE là công thức đặc biệt, nên nếu người dùng Excel muốn sử dụng hàm TRANSPOSE thì phải thực hiện theo các bước sau.

Các bước dùng hàm TRANSPOSE

Ví dụ bạn có vùng dữ liệu trong 2 cột cần chuyển sang 2 dòng như sau:

Bạn có vùng dữ liệu trong 2 cột cần chuyển sang 2 dòng

Bước 1: Bạn bôi đen vùng sẽ chuyển dữ liệu đến. Tuy nhiên, phải đảm bảo chọn cùng số lượng ô với tập hợp các ô gốc nhưng theo hướng khác. Ví dụ: dữ liệu gốc có 2 cột 11 dòng thì bạn phải bôi đen 11 cột 2 dòng.

Bôi đen vùng sẽ chuyển dữ liệu đến

Bước 2: Trong khi vẫn chọn các ô trống đó, bạn gõ: =TRANSPOSE(

Nhập =TRANSPOSE(

Bước 3: Nhập array bằng cách gõ phạm vi dữ liệu gốc A3:B13, hoặc bạn có thể sử dụng chuột để chọn dải ô. Chỉ cần bấm và kéo từ đầu đến cuối dải ô.

Nhập array bằng cách gõ phạm vi dữ liệu gốc A3B13

Bước 4: Để hoàn tất công thức mảng, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shif + Enter.

Và bạn được kết quả như sau:

Kết quả

Nếu bạn muốn chuyển dòng thành cột thì các bước thực hiện tương tự như trên.

Lưu ý khi sử dụng hàm TRANSPOSE

  • Hàm TRANSPOSE chỉ sao chép nội dung chứ không sao chép định dạng của dữ liệu gốc.
  • Kết quả của hàm TRANSPOSE được kết nối với dữ liệu gốc, nếu như bạn thay đổi dữ liệu gốc thì cũng thay đổi dữ liệu được chuyển đổi bằng hàm TRANSPOSE.

Kết quả của hàm TRANSPOSE được kết nối với dữ liệu gốc

  • Nếu như bạn muốn sao chép dữ liệu dạng giá trị (không cần liên kết dữ liệu), bạn nên sử dụng cách sao chép / dán paste special => chọn transpose để xoay dữ liệu.

Chọn Transpose để xoay dữ liệu

Trên đây Thủ Thuật 123 đã hướng dẫn bạn cách dùng hàm TRANSPOSE, chúc các bạn thành công!.

Viết bình luận